Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaZachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)
Termin składania ofert12-10-2020 o godzinie 10:00
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 5 350 000€
Wartość umowy 1) 41 096 130,14 zł
Nazwa wykonawcy 1) EUROVIAPOLSKA SA

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[28072020_095344] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Oferta-[28072020_095344] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Oswiadczenia-[28072020_095344] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej-[28072020_095344] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Oswiadczenie_o_tajemnicy_przedsiebiorstwa-[28072020_095344] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia-[28072020_095344] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Wykaz_doswiadczenia_zawodowego-[28072020_095345] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Wykaz_osob-[28072020_095345] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego-[28072020_095345] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Dokumentacja_projektowa -[28072020_095345] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
espd-request-[28072020_095445] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4faa9651-c59c-4720-83c0-ac840128a831-[28072020_095446] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Zalacznik_nr_11_-_Przedmiary_ofertowe-[28072020_095446] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Zalacznik_nr_12_OPZ_Zachodnia_Brama_DN-[28072020_095446] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Zalacznik_nr_13_Wytyczne_-[28072020_095446] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Zalacznik_nr_14_kosztorysy_ofertowe-[28072020_095446] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Zalacznik_nr_5_wzor_umowy-[28072020_095447] 28-07-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[10082020_134213] 10-08-2020 JOANNA LATTA
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[27082020_141746] 27-08-2020 JOANNA LATTA
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[04092020_130741] 04-09-2020 JOANNA LATTA
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[21092020_114643] 21-09-2020 JOANNA LATTA
Pismo_inne-[01102020_145742] 01-10-2020 JOANNA LATTA

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[05082020_131834] 05-08-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[07082020_141704] 07-08-2020 MAŁGORZATA ZACHARA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[10082020_152229] 10-08-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[12082020_152722] 12-08-2020 JOANNA LATTA
Korekta_Przedmiar_ofertowy_obszar_2A-[12082020_152722] 12-08-2020 JOANNA LATTA
Korekta_Przedmiar_ofertowy_obszar_2B-[12082020_152722] 12-08-2020 JOANNA LATTA
Korekta_Przedmiar_ofertowy_obszar_4A-[12082020_152722] 12-08-2020 JOANNA LATTA
Zalacznik_1_Obszar_B_2A_RobotyZiemne-[12082020_152722] 12-08-2020 JOANNA LATTA
Zalacznik_1_Obszar_B_3_RobotyZiemne-[12082020_152722] 12-08-2020 JOANNA LATTA
Zalacznik_1_ObszarB_4A_RobotyZiemne-[12082020_152722] 12-08-2020 JOANNA LATTA
Zalacznik_1_Obszar_B_5_RobotyZiemne-[12082020_152722] 12-08-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[18082020_142649] 18-08-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[19082020_131926] 19-08-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[20082020_151545] 20-08-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[27082020_143416] 27-08-2020 JOANNA LATTA
Kosztorys_55619_2A_PW_KP_052_E_20_08_2020-[27082020_143417] 27-08-2020 JOANNA LATTA
kosztorys_55619_4A_PW_KP_012_E_20_08_2020-[27082020_143417] 27-08-2020 JOANNA LATTA
Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_20_08_2020-[27082020_143417] 27-08-2020 JOANNA LATTA
Przedmiar_ofertowy_obszar_4A_20_08_2020-1-[27082020_143417] 27-08-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[28082020_125405] 28-08-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedzi_na_pytania-[01092020_130151] 01-09-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[02092020_130718] 02-09-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[04092020_131229] 04-09-2020 JOANNA LATTA
Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_02_09_20-[04092020_131230] 04-09-2020 JOANNA LATTA
Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_02_09-[04092020_131230] 04-09-2020 JOANNA LATTA
Przedmiar_ofertowy_obszar_2B_02_09-[04092020_131230] 04-09-2020 JOANNA LATTA
Przedmiar_ofertowy_obszar_3_02_09-[04092020_131230] 04-09-2020 JOANNA LATTA
Przedmiar_ofertowy_obszar_4A_02_09_20-[04092020_131230] 04-09-2020 JOANNA LATTA
Przedmiar_ofertowy_obszar_4B_02_09-[04092020_131230] 04-09-2020 JOANNA LATTA
Przedmiar_ofertowy_obszar_5_02_09-[04092020_131230] 04-09-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[04092020_140447] 04-09-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[09092020_145024] 09-09-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_07_09_20_rozbiorki-[09092020_145024] 09-09-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_07_09_20-[09092020_145024] 09-09-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Przedmiar_ofertowy_obszar_4A_07_09_20-[09092020_145024] 09-09-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[11092020_102457] 11-09-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Obszar_wystepowania_kostki_pod_naw__asf-[11092020_102457] 11-09-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_10_09_20-[11092020_102457] 11-09-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Przedmiar_ofertowy_obszar_2B_10_09_20-[11092020_102457] 11-09-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Przedmiar_ofertowy_obszar_4A_10_09_20-[11092020_102457] 11-09-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[16092020_122141] 16-09-2020 JOANNA LATTA
55619_2A_PW_4D_130_2z2-1-[16092020_122141] 16-09-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[18092020_143641] 18-09-2020 JOANNA LATTA
Kopia_Przedmiar_ofertowy_2A_utrzymanie_placu_budowy-[18092020_143641] 18-09-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[28092020_132126] 28-09-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[01102020_145609] 01-10-2020 JOANNA LATTA
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[05102020_143726] 05-10-2020 JOANNA LATTA
Kopia_odp_Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_-[05102020_143726] 05-10-2020 JOANNA LATTA
Kopia_zal__23_Przedmiar_ofertowy_obszar_3_01_10__2020-1-[05102020_143726] 05-10-2020 JOANNA LATTA
Pismo_inne-[07102020_080447] 07-10-2020 JOANNA LATTA

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[03082020_132747] 03-08-2020 JOANNA LATTA
Zal_nr_15_-_Dokument_gwarancyjny_wzor-[03082020_132747] 03-08-2020 JOANNA LATTA
Oferta-[10082020_134327] 10-08-2020 JOANNA LATTA
Wykaz_osob-[10082020_134327] 10-08-2020 JOANNA LATTA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[10082020_134327] 10-08-2020 JOANNA LATTA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[18082020_143026] 18-08-2020 JOANNA LATTA
Zalacznik_nr_5_wzor_umowy_18_08-[18082020_143026] 18-08-2020 JOANNA LATTA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[25082020_093722] 25-08-2020 JOANNA LATTA
ZAL_NR_16_dok._geologicz-inz-[25082020_093722] 25-08-2020 JOANNA LATTA
Oferta-[27082020_143146] 27-08-2020 JOANNA LATTA
Wykaz_osob-[27082020_143146] 27-08-2020 JOANNA LATTA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[27082020_143146] 27-08-2020 JOANNA LATTA
Zal_nr_17_SST_D_04_05_01_Podb_pomoc_z_m_zwia_spoi_hydr-[27082020_143146] 27-08-2020 JOANNA LATTA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[01092020_132614] 01-09-2020 JOANNA LATTA
TEKST_JEDNOLITY_OPZ_Zachodnia_Brama-[01092020_132614] 01-09-2020 JOANNA LATTA
TEKST_JEDNOLITY_SIWZ-[01092020_132614] 01-09-2020 JOANNA LATTA
TEKST_JEDNOLITY_Zalacznik_nr_5_wzor_umowy-[01092020_132614] 01-09-2020 JOANNA LATTA
ZMODYFIKOWANE_PRZEDMIARY_OFERT.-[01092020_132614] 01-09-2020 JOANNA LATTA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[02092020_130851] 02-09-2020 JOANNA LATTA
Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_01_09-[02092020_130851] 02-09-2020 JOANNA LATTA
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[21092020_114620] 21-09-2020 JOANNA LATTA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[28092020_132554] 28-09-2020 JOANNA LATTA
aktualne_przedmiary_i_dodatkowe_opracowania-[28092020_132554] 28-09-2020 JOANNA LATTA
Zalacznik_nr_5_wzor_umowy_ostateczny-[28092020_132555] 28-09-2020 JOANNA LATTA

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zawiadomienie_o_wniesieniu_odwolania-[07082020_141107] 07-08-2020 MAŁGORZATA ZACHARA
Odwolanie_na_SIWZ-[07082020_141107] 07-08-2020 MAŁGORZATA ZACHARA
Zawiadomienie_o_wniesieniu_odwolania-[07082020_150430] 07-08-2020 MAŁGORZATA ZACHARA
Odwolanie_na_SIWZ_nr_2-[07082020_150431] 07-08-2020 MAŁGORZATA ZACHARA
Odpowiedz_na_odowlanie-[14082020_144242] 14-08-2020 MAŁGORZATA ZACHARA
odpowiedz_na_odwolanie_SKANSKA-[17082020_152138] 17-08-2020 JOANNA LATTA

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zbiorcze_zestawienie_ofert-[12102020_153228] 12-10-2020 JOANNA LATTA

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania-[18112020_134027] 18-11-2020 JOANNA LATTA

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Metryka_zamowienia-[30122020_093926] 30-12-2020 JOANNA LATTA

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPAWEŁ PENDZIAŁEK
Data wytworzenia informacji28-07-2020 07:53:44
Informację wprowadził do BIPPAWEŁ PENDZIAŁEK
Data udostępnienia informacji w BIP28-07-2020 07:53:44
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[30122020_093926] JOANNA LATTA30-12-2020
2Dodanie pliku Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania-[18112020_134027] JOANNA LATTA18-11-2020
3Dodanie pliku Zbiorcze_zestawienie_ofert-[12102020_153228] JOANNA LATTA12-10-2020
4Dodanie pliku Pismo_inne-[07102020_080447] JOANNA LATTA07-10-2020
5Dodanie pliku Kopia_zal__23_Przedmiar_ofertowy_obszar_3_01_10__2020-1-[05102020_143726] JOANNA LATTA05-10-2020
6Dodanie pliku Kopia_odp_Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_-[05102020_143726] JOANNA LATTA05-10-2020
7Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[05102020_143726] JOANNA LATTA05-10-2020
8Dodanie pliku Pismo_inne-[01102020_145742] JOANNA LATTA01-10-2020
9Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[01102020_145609] JOANNA LATTA01-10-2020
10Dodanie pliku Zalacznik_nr_5_wzor_umowy_ostateczny-[28092020_132555] JOANNA LATTA28-09-2020
11Dodanie pliku aktualne_przedmiary_i_dodatkowe_opracowania-[28092020_132554] JOANNA LATTA28-09-2020
12Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[28092020_132554] JOANNA LATTA28-09-2020
13Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[28092020_132126] JOANNA LATTA28-09-2020
14Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[21092020_114643] JOANNA LATTA21-09-2020
15Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[21092020_114620] JOANNA LATTA21-09-2020
16Dodanie pliku Kopia_Przedmiar_ofertowy_2A_utrzymanie_placu_budowy-[18092020_143641] JOANNA LATTA18-09-2020
17Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[18092020_143641] JOANNA LATTA18-09-2020
18Dodanie pliku 55619_2A_PW_4D_130_2z2-1-[16092020_122141] JOANNA LATTA16-09-2020
19Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[16092020_122141] JOANNA LATTA16-09-2020
20Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_4A_10_09_20-[11092020_102457] PAWEŁ PENDZIAŁEK11-09-2020
21Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_2B_10_09_20-[11092020_102457] PAWEŁ PENDZIAŁEK11-09-2020
22Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_10_09_20-[11092020_102457] PAWEŁ PENDZIAŁEK11-09-2020
23Dodanie pliku Obszar_wystepowania_kostki_pod_naw__asf-[11092020_102457] PAWEŁ PENDZIAŁEK11-09-2020
24Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[11092020_102457] PAWEŁ PENDZIAŁEK11-09-2020
25Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_4A_07_09_20-[09092020_145024] PAWEŁ PENDZIAŁEK09-09-2020
26Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_07_09_20-[09092020_145024] PAWEŁ PENDZIAŁEK09-09-2020
27Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_07_09_20_rozbiorki-[09092020_145024] PAWEŁ PENDZIAŁEK09-09-2020
28Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[09092020_145024] PAWEŁ PENDZIAŁEK09-09-2020
29Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[04092020_140447] JOANNA LATTA04-09-2020
30Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_5_02_09-[04092020_131230] JOANNA LATTA04-09-2020
31Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_4B_02_09-[04092020_131230] JOANNA LATTA04-09-2020
32Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_4A_02_09_20-[04092020_131230] JOANNA LATTA04-09-2020
33Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_3_02_09-[04092020_131230] JOANNA LATTA04-09-2020
34Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_2B_02_09-[04092020_131230] JOANNA LATTA04-09-2020
35Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_02_09-[04092020_131230] JOANNA LATTA04-09-2020
36Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_02_09_20-[04092020_131230] JOANNA LATTA04-09-2020
37Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[04092020_131229] JOANNA LATTA04-09-2020
38Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[04092020_130741] JOANNA LATTA04-09-2020
39Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_01_09-[02092020_130851] JOANNA LATTA02-09-2020
40Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[02092020_130851] JOANNA LATTA02-09-2020
41Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[02092020_130718] JOANNA LATTA02-09-2020
42Dodanie pliku ZMODYFIKOWANE_PRZEDMIARY_OFERT.-[01092020_132614] JOANNA LATTA01-09-2020
43Dodanie pliku TEKST_JEDNOLITY_Zalacznik_nr_5_wzor_umowy-[01092020_132614] JOANNA LATTA01-09-2020
44Dodanie pliku TEKST_JEDNOLITY_SIWZ-[01092020_132614] JOANNA LATTA01-09-2020
45Dodanie pliku TEKST_JEDNOLITY_OPZ_Zachodnia_Brama-[01092020_132614] JOANNA LATTA01-09-2020
46Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[01092020_132614] JOANNA LATTA01-09-2020
47Dodanie pliku Odpowiedzi_na_pytania-[01092020_130151] JOANNA LATTA01-09-2020
48Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[28082020_125405] JOANNA LATTA28-08-2020
49Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_4A_20_08_2020-1-[27082020_143417] JOANNA LATTA27-08-2020
50Dodanie pliku Przedmiar_ofertowy_obszar_2A_20_08_2020-[27082020_143417] JOANNA LATTA27-08-2020
51Dodanie pliku kosztorys_55619_4A_PW_KP_012_E_20_08_2020-[27082020_143417] JOANNA LATTA27-08-2020
52Dodanie pliku Kosztorys_55619_2A_PW_KP_052_E_20_08_2020-[27082020_143417] JOANNA LATTA27-08-2020
53Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[27082020_143416] JOANNA LATTA27-08-2020
54Dodanie pliku Zal_nr_17_SST_D_04_05_01_Podb_pomoc_z_m_zwia_spoi_hydr-[27082020_143146] JOANNA LATTA27-08-2020
55Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[27082020_143146] JOANNA LATTA27-08-2020
56Dodanie pliku Wykaz_osob-[27082020_143146] JOANNA LATTA27-08-2020
57Dodanie pliku Oferta-[27082020_143146] JOANNA LATTA27-08-2020
58Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[27082020_141746] JOANNA LATTA27-08-2020
59Dodanie pliku ZAL_NR_16_dok._geologicz-inz-[25082020_093722] JOANNA LATTA25-08-2020
60Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[25082020_093722] JOANNA LATTA25-08-2020
61Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[20082020_151545] JOANNA LATTA20-08-2020
62Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[19082020_131926] JOANNA LATTA19-08-2020
63Dodanie pliku Zalacznik_nr_5_wzor_umowy_18_08-[18082020_143026] JOANNA LATTA18-08-2020
64Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[18082020_143026] JOANNA LATTA18-08-2020
65Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[18082020_142649] JOANNA LATTA18-08-2020
66Dodanie pliku odpowiedz_na_odwolanie_SKANSKA-[17082020_152138] JOANNA LATTA17-08-2020
67Dodanie pliku Odpowiedz_na_odowlanie-[14082020_144242] MAŁGORZATA ZACHARA14-08-2020
68Dodanie pliku Zalacznik_1_Obszar_B_5_RobotyZiemne-[12082020_152722] JOANNA LATTA12-08-2020
69Dodanie pliku Zalacznik_1_ObszarB_4A_RobotyZiemne-[12082020_152722] JOANNA LATTA12-08-2020
70Dodanie pliku Zalacznik_1_Obszar_B_3_RobotyZiemne-[12082020_152722] JOANNA LATTA12-08-2020
71Dodanie pliku Zalacznik_1_Obszar_B_2A_RobotyZiemne-[12082020_152722] JOANNA LATTA12-08-2020
72Dodanie pliku Korekta_Przedmiar_ofertowy_obszar_4A-[12082020_152722] JOANNA LATTA12-08-2020
73Dodanie pliku Korekta_Przedmiar_ofertowy_obszar_2B-[12082020_152722] JOANNA LATTA12-08-2020
74Dodanie pliku Korekta_Przedmiar_ofertowy_obszar_2A-[12082020_152722] JOANNA LATTA12-08-2020
75Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[12082020_152722] JOANNA LATTA12-08-2020
76Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[10082020_152229] JOANNA LATTA10-08-2020
77Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[10082020_134327] JOANNA LATTA10-08-2020
78Dodanie pliku Wykaz_osob-[10082020_134327] JOANNA LATTA10-08-2020
79Dodanie pliku Oferta-[10082020_134327] JOANNA LATTA10-08-2020
80Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[10082020_134213] JOANNA LATTA10-08-2020
81Dodanie pliku Odwolanie_na_SIWZ_nr_2-[07082020_150431] MAŁGORZATA ZACHARA07-08-2020
82Dodanie pliku Zawiadomienie_o_wniesieniu_odwolania-[07082020_150430] MAŁGORZATA ZACHARA07-08-2020
83Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[07082020_141704] MAŁGORZATA ZACHARA07-08-2020
84Dodanie pliku Odwolanie_na_SIWZ-[07082020_141107] MAŁGORZATA ZACHARA07-08-2020
85Dodanie pliku Zawiadomienie_o_wniesieniu_odwolania-[07082020_141107] MAŁGORZATA ZACHARA07-08-2020
86Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[05082020_131834] JOANNA LATTA05-08-2020
87Dodanie pliku Zal_nr_15_-_Dokument_gwarancyjny_wzor-[03082020_132747] JOANNA LATTA03-08-2020
88Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[03082020_132747] JOANNA LATTA03-08-2020
89Dodanie pliku Zalacznik_nr_5_wzor_umowy-[28072020_095447] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
90Dodanie pliku Zalacznik_nr_14_kosztorysy_ofertowe-[28072020_095446] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
91Dodanie pliku Zalacznik_nr_13_Wytyczne_-[28072020_095446] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
92Dodanie pliku Zalacznik_nr_12_OPZ_Zachodnia_Brama_DN-[28072020_095446] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
93Dodanie pliku Zalacznik_nr_11_-_Przedmiary_ofertowe-[28072020_095446] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
94Dodanie pliku KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4faa9651-c59c-4720-83c0-ac840128a831-[28072020_095446] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
95Dodanie pliku espd-request-[28072020_095445] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
96Dodanie pliku Dokumentacja_projektowa -[28072020_095345] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
97Dodanie pliku Wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego-[28072020_095345] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
98Dodanie pliku Wykaz_osob-[28072020_095345] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
99Dodanie pliku Wykaz_doswiadczenia_zawodowego-[28072020_095345] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
100Dodanie pliku Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia-[28072020_095344] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
101Dodanie pliku Oswiadczenie_o_tajemnicy_przedsiebiorstwa-[28072020_095344] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
102Dodanie pliku Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej-[28072020_095344] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
103Dodanie pliku Oswiadczenia-[28072020_095344] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
104Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[28072020_095344] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020
105Dodanie pliku Oferta-[28072020_095344] PAWEŁ PENDZIAŁEK28-07-2020