Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Numer naboru: ZDM.110.1.14.2020

Stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty) w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 30-09-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.15.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 30-09-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.13.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie Inżynierii Ruchu Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 18-09-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.12.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach - ZDM.110.1.12.2020
Termin składania ofert: 16-09-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.11.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg  -  ZDM.110.1.11.2020
Termin składania ofert: 07-09-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.10.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg ( 2 etaty ) - ZDM.110.1.10.2020
Termin składania ofert: 07-09-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.9.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do  Inżynierii Ruchu Drogowego - ZDM.110.1.9.2020
Termin składania ofert: 14-08-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.8.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg - ZDM.110.1.11.2020
Termin składania ofert: 22-07-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.7.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg ( 2 etaty ) - ZDM.110.1.7.2020
Termin składania ofert: 22-07-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.6.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do Referatu Inżynierii Ruchu Drogowego - ZDM.110.1.6.2020
Termin składania ofert: 15-07-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.5.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do Referatu Centrum Sterowania Ruchem - ZDM.110.1.5.2020
Termin składania ofert: 23-07-2020 godz. 14:30

Numer naboru ZDM.110.1.16.2020 - aktualizacja z dnia 30.09.2020

Stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty) w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 23-10-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.17.2020

Stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty) w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 30-10-2020 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM.110.1.18.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 30-10-2020 godz. 14:30