Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.21.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie inżynierii ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 06-10-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.20.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 06-10-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.19.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie regulacji stanów prawnych, nabycia i dzierżaw gruntów w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 13-10-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.18.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 13-10-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.17.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie utrzymania zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 26-09-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.16.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie inżynierii ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 21-08-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.15.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 18-08-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.14.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie utrzymania zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 04-08-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.13.2023

Stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty) w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 04-08-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.12.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie inżynierii ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 21-07-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.11.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 14-07-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.10.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie utrzymania zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 29-06-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.8.2023

Stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (3 etaty) w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 30-06-2023 godz. 14:30