Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.1.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 17-02-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.44.2022

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie płatnego parkowania w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 03-02-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.43.2022

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 03-02-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.42.2022

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) w Referacie stanów prawnych, nabycia i dzierżaw gruntów w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 10-02-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.41.2022

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 05-01-2023 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.40.2022

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 09-12-2022 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.39.2022

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie utrzymania czystości i handlu obwoźnego w pasie drogowym w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 16-12-2022 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.38.2022

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 10-11-2022 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.37.2022

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 18-11-2022 godz. 14:30

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.36.2022

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie utrzymania czystości i handlu obwoźnego w pasie drogowym w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 24-10-2022 godz. 14:30

 

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.35.2022

Stanowisko urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) w Referacie kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 04-11-2022 godz. 14:30