Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Kontrola - Najwyższa Izba Kontroli delegatura w Katowicach

1. Wystąpienie pokontrolne.
2. Odpowiedź - ZDM

2019 Kontrole w ZDM - KR

Kontrola funkcjonowania strefy płatnego parkowania

2019 Kontrole w ZDM - UM

Kontrola realizacji zadań obronnych

2018 Kontrole w ZDM - UM

Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym KAW.1711.2.22.2016 z 30.01.2017 r.

2017 Kontrole w ZDM - KM

Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

2016 Kontrole w ZDM - UM

Realizacja wybranych zadań statutowych. Zgodność gospodarowania finansami z ustawą o finansach publicznych. Ewidencja i inwetaryzacja środków trwałych

2012 Kontrole w ZDM - UM

Kontrola finansowa

2020 Kontrole w ZDM

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - 27-28.10.2020

2019 Kontrole w ZDM - UMWŚl

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu: "Rozbudowa systemu detekcji na terenie Miasta Gliwice wraz modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II"

2019 Kontrole w ZDM - CUPT

Informacja pokontrolna dla projektu nr POIS.08.02.00-00-083/14 pn. "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2"

2018 Kontrole w ZDM - PPIS

Kontrola z zakresu higieny pracy

2018 Kontrole w ZDM - ZUS

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2017 Kontrole w ZDM - Wynik kontroli CUPT

Wynik kontroli CUPT z zakresu procedury zawarcia umowy nr ZDM-193/2012 r.

2017 Kontrole w ZDM - Zalecenia pokontrolne CUPT

Zalecenia pokontrolne CUPT - realizacja projektu: "Rozbudowa systemu detekcji na terenie Miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I"

2017 Kontrole w ZDM - UMWŚl

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowanias projektu: "Rozbudowa systemu detekcji na terenie Miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II"

2017 Kontrole w ZDM - Informacja pokontrolna CUPT

Kontrola w okresie trwałości po realizacji projektu: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie Miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”

2017 Kontrole w ZDM - Informacja pokontrolna CUPT

Kontrola doraźna zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych procedury zawarcia umowy na budowę odcinka drogi od ul.Daszyńskiego do ul.Rybnickiej w Gliwicach.

2013 Kontrole w ZDM - WINB

Kontrola budowy wiaduktu drogowego w ciągu DK88 nad torami PKP, ul. Zbożową od strony wschodniej.

2012 Kontrole w ZDM - UKS

Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

2012 Kontrole w ZDM - ZUS

Kontola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2016 Kontrole w ZDM - Informacja pokontrolna CUPT

Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu al. Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK-88) w Gliwicach

2015 Kontrole w ZDM

Brak kontroli w 2015

2014 Kontrole w ZDM

Brak kontroli w 2014

2013 Kontrole w ZDM - WŚl

Rozliczenie dotacji na zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa

2012 Kontrole w ZDM - CUPT

Kontrola finansowa projektu "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I"

2011 Kontrole w ZDM - UMWŚl

Kontrola zgodności wykorzystania środków finansowych na realizację projektu "Przebudowa ul. Okulickiego oraz budowa odcinka drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 tj. pierwszej jezdni

2010 Kontrole w ZDM

Brak kontroli w 2010

2009 Kontrole w ZDM - UM

Kontrola finansowa

2008 Kontrole w ZDM - UM

Kontrola finansowa

2007 Kontrole w ZDM - UM

Kontrola finansowa