Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Komunikaty

Komunikaty

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - 28.07.2023r

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - 07.06.2023r

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - 21.04.2023r

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - 30.03.2023r

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - 15.03.2023r

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - 02.03.2023r

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - 31.01.2023 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Zarządzenie PM_8529_23 w sprawie użyczenia działek nr 570, 571, Ligota Zabrska

Zarządzenie PM_8528_23 w sprawie użyczenia działki 439_7 Żerniki

Zarządzenie PM_8525_23 w sprawie użyczenia działek nr 145_2 143_4 142_4 139_3 Wójtowe Pola

Zarządzenie PM_8442_23 wraz z wykazem ZDM_32_2023 w sprawie użyczenia działek 642_33 641_51 Wójtowa Wieś

Zarządzenie PM_8443_23 wraz z wykazem ZDM_31_23 w sprawie dzierżawy działki nr 1078 obręb Przyszówka

Zarządzenie PM_8406_23 wraz z wykazem ZDM_30_2023 w sprawie użyczenia działki 1894 Ostropa Północ

zarządzenie nr PM_8293_23 wraz z wykazem nr ZDM_23_2023 w sprawie dzierżawy działki nr 603 obreb Żerniki Las ulica Legnicka

zarządzenie PM_8292_23 z wykazem nr ZDM_22_2023 w sprawie dzierżawy dzialki nr 594 obreb Żerniki Las

zarządzenie PM_8291_23 wraz z wykazem ZDM_21_2023 w sprawie dzierżawy działki nr 1650 obręb Żerniki

zarządzenie PM_8280_23 wraz z wykazem ZDM_20_2023 w sprawie dzierżawy działek nr 388_1 389_1 689_1 obręb Bojków

Zarządzenie nr PM_8066_23 w sprawie użyczenia działek nr 145_2, 143_4, 142_4, 139_3, 138_3, Wójtowe Pola

Zarządzenie PM_8062_23 wraz z wykazem ZDM_25_2023 w sprawie dzierżawy działki 1575 obręb Stare Miasto

Zarządzenie nr PM_8061_23 wraz z wykazem ZDM_28_2023 w sprawie użyczenia działki 457_2 obręb Żerniki

Zarządzenie PM_8050_23 wraz z wykazem ZDM_26_2023 w sprawie użyczenia działki nr 327 Stare Gliwice

Zarządzenie PM_8051_23 wraz z wykazem ZDM_27_2023 w sprawie użyczenia działki 1893 Ostropa Północ

Zarządzenie PM_8035_23 wraz z wykazem ZDM_24_2023 w sprawie dzierżawy działki nr 457 Łąki Kłodnickie

zarządzenie PM_7862_23 w sprawie dzierżawy działek nr 439_15 441_13 443_26 Wójtowa Wieś

Zarządzenie nr PM_7670_23 wraz z wykazem ZDM_18_2023 w sprawie dzierżawy działki nr 443_17, obręb Wójtowa Wieś

zarządzenie PM_7663_23 wraz z wykazem ZDM_17_2023 w sprawie użyczenia działki 845_3 1229 Przyszówka

zarządzenie PM_7551_23 wraz z wykazem ZDM_10_2023 w sprawie dzierżawy działki 875_2 Brzezinka

zarządzenie PM_7544_23 wraz z wykazem ZDM_14_2023 w sprawie użyczenia działki nr 2_1 obręb Ostropa Północ

zarządzenie PM_7526_23 wraz z wykazem ZDM_15_2023 w spraiwe dzierzawy działki nr 604, obręb Żerniki

Zarządzenie PM_7474_23 wraz z wykazem ZDM_4_2023 w sprawie użyczenia działki 1575 obręb Stare Miasto

Zarządzenie nr PM_7434_23 wraz z wykazem ZDM_3_2023 w sprawie dzierżawy działki nr 324, obręb Stare Łabędy

Zarządzenie nr PM_7305_23 wraz z wykazem ZDM_2_2023 w sprawie użyczenia działek nr 591 595_2 obręb Żerniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 09.12.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 08.11.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 20.10.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 18.10.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 30.09.2022 r.

Zarządzenie nr PM_7163_22 wraz z wykazem ZDM_49_2022 w sprawie użyczenia działki 1603, 1605, obręb Stare Miasto

Zarządzenie nr PM_7124_22 wraz z wykazem ZDM_52_2022 w sprawie dzierżawy działki nr 987 obręb Kłodnica

Zarządzenie nr PM_7123_22 wraz z wykazem ZDM_50_2022 w sprawie dzierżawy działki nr 92_2 obręb Niepaszyce Południe

Zarządzenie nr PM_7125_22 z wykazem ZDM_51_2022 w sprawie użyczenia działki 814 obręb Przedmieście

Zarządzenie nr PM_7003_22 wraz z wykazem ZDM_48_2022 w sprawie użyczenia działki nr 1948, obęb Szobiszowice

Zarządzenie nr PM_6963_22 z wykazem ZDM_47_2022 w sprawie użyczenia działki nr 1575, obręb Stare Miasto

Zarządzenie nr PM 6915_2022 wraz z wykazem ZDM_nr 36_2022 w prawie dzierżawy działek nr 841, 829, 858, obręb Wójtowa Wieś

Zarządzenie nr PM_6949_22 z wykazem ZDM_39_2022 w sprawie użyczenia działki nr 1537_3 oraz 1978 Nowe Miasto

Zarządzenie nr PM_6916_22 wraz z wykazem ZDM_46_2022 w sprawie użyczenia działki 18_22 Bojkowskie Pola

Zarządzenie nr PM_6857_22 wraz z wykazem ZDM_45_2022 w sprawie dzierżawy działek nr 26, 29, obręb Kłodnica

Zarządzenie nr PM - 6777_2022 wraz z wykazem ZDM nr ZDM_41_2022 w spawie dzierżawy działki nr 226_1, obręb Wilcze Gardło-1

Zarządzenie nr PM-6770_22 wraz z wykazem nr ZDM_44_2022 w sprawie dzierżawy działek nr 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, obręb Żerniki

Zarządzenie nr PM-6769_22 wraz z wykazem nr ZDM_43_2022 w sprawie użyczenia działek nr 506_8 507_8 508_8 obręb Przedmieście

Zarządzenie nr PM -6692_2022 wraz z wykazem nr ZDM_38_2022 w sprawie dzierżawy działki nr 939, obręb Brzezinka

Zarządzenie nr PM - 6695_2022 wraz z wykazem nr ZDM_35_2022 w sprawie dzierżawy działki nr 6_2 i 5_2, obręb Stare Łabędy

wykaz_ZDM_37_2022_do_zarzadzenia_PM_6651_22_w_sprawie_uzyczenia_dzialki_nr_987_obr__Klodnica

wykaz_ZDM_40_2022_do_zarzadzenia_PM_6652_2022_w_sprawie_dzierzawy_dzialek_nr_856_1944_830_3_obr__Szobiszowice

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 23.08.2022 r.

wykaz_do_zarzadzenia_w_sprawie_dzierzawy_dzialki_nr_793_5_obreb_Kolej

Wykaz_ZDM_32_2022_do_zarządzenia_w_sprawie_użyczenia_działki_788_Wójtowa_Wieś

Wykaz_ZDM_33_2022_do_zarządzenia_w_sprawie_użyczenia_działki_23_1231/3_Stare_Gliwice

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 26.07.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 18.07.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 15.07.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 14.07.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 12.07.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 06.07.2022 r. - II

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 06.07.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 01.07.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 29.03.2022 r.

Wykaz ZDM/30/2022 w sprawie dzierzawy dzialki nr 1537/3 - Nowe Miasto

Wykaz ZDM/31/2022 w sprawie dzierzawy dzialki nr 1995/2 - Nowe_Miasto

Wykaz nr ZDM/25/2022 w sprawie użyczenia działki nr 1064/2 - Kłodnica

Wykaz nr ZDM/26/2022 w sprawie użyczenia_działki 277/26 - Brzezinka

Wykaz nr ZDM/27/2022 w sprawie dzierzawy działki nr 1575 - Stare Miasto

Wykaz_nr_ZDM_20_2022

Wykaz_nr_ZDM_19_2022

Wykaz_nr_ZDM_21_2022

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia Budowa drogi publicznej, łączącej ul. Rybnicką z ul. Knurowską

Wykaz_nr_ZDM_17_2022_do_zarzadzenia_PM_6001_2022w_sprawie_uzyczenia_dzialki_nr_1767_obr_Bojkow

Postanowienie w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wydanej decyzji Nr OŚ8-2022 (...)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice-1

Wykaz_do_zarzadzenia_PM_5850_22_w_sprawie_dzierzawy_dzialki_780_2obr_Przedmiescie-2

wykaz_ZDM_15_2022_do_zarzadzenia_PM_5848_22_w_sprawie_uzyczenia_dzialek_1241_933_1_obr_Przyszowka-2

wykaz_nr_ZDM_13_2022_do_zarzadzenia_w_sprawie_dzierzawy_dzialki_nr_604_obr_Zerniki

wykaz_ZDM_14_2022_w_sprawie_uzyczenia_dzialki_nr_646_11_obreb_Ostropa_Poludnie

wykaz_nr_ZDM_12_2022_do_zarzadzenia_w_sprawie_uzyczenia_dzialki_nr_1919_obr_Nowe_Miasto

Wykaz_nr_ZDM_11_2022_do_zarzadzenia_PM_5572_22_w_sprawie_uzyczenia_dzialki_1537_3_obr_Nowe_Miasto

wykaz_nr_2_2022_w_sprawie_dzialki_nr_1899_obreb_Ostropa_Polnoc-3

wykaz_nr_ZDM_9_2022_w_sprawie_uzyczenia_dzialki_46_oraz_1362_19_Stare_Gliwice

wykaz_nr_ZDM_10_2022_w_sprawie_uzyczenia_dzialki_1237_Przyszowka-1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 11.02.2022 r.

WYKAZ nr ZDM/5/2022

Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_na_2022_rok_04_02_2022r

wykaz_nr_ZDM_1_2022 w_sprawie_uzyczenia_dzialki_nr_1643_3_Zerniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - 13.01.2022 r.

wykaz_nr_ZDM_48_2021_w_sprawie_uzyczenia_dzialki_nr_163_obr__Sikornik

wykaz_nr_ZDM_45_2021_w_sprawie_uzyczenia_dzialki_nr_1719_obr__Bojkow

wykaz_nr_ZDM_44_2021_w_sprawie_uzyczenia_dzialek_nr_231_9_629_2_obr_Zerniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - aktualizacja - 15.12.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - aktualizacja - 03.12.2021 r.

wykaz_nr_ZDM_41_2021_w_sprawie_uzyczenia_dzialki_nr_1717_obr_Bojkow

wykaz_ZDM_36_2021_w_sprawie_uzyczenia_dzialek_nr_1225_10_1237_1239_1240_obr__Zerniki-2

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - aktualizacja - 05.11.2021

 

Obwieszczenie - Ocena oddziaływania na środowisko – Obwodnica Zachodnia - odcinek od Sowińskiego do Daszyńskiego

wykaz_ZDM_35_2021_w_sprawie_uzyczenia_dzialki_nr_859_3_obr__Bojkow

ZDM - dni wolne od pracy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - aktualizacja - 20.10.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - aktualizacja - 07.10.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - aktualizacja - 28.09.2021

wykaz_nr_ZDM_34_2021

wykaz_nr_ZDM_33_2021

Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Rozbudowa ulic Toszeckiej (DW901), Oriona (DG130426S), Przyszowskiej (DP7208S), Rekreacyjnej (DG130509S) w związku z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo - rowerowego - w Gliwicach

Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa ulic Strzelców Bytomskich, Różanej, Chatka Puchatka, Nałkowskiej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - aktualizacja - 31.08.2021

Rozbudowa ulic Strzelców Bytomskich, Różanej, Chatka Puchatka, Nałkowskiej

Plan postępowań na 2021 - aktualizacja - 26.08.2021

wykaz_ZDM_32

wykaz_ZDM_31

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - aktualizacja - 24.08.2021

wykaz_nr 33

wykaz_nr 30

Wykaz_29_2021

Wykaz_ZDM_28_2021

Wykaz_ZDM_27_2021

wykaz_ZDM_26_2021

Wykaz_ZDM_25_2021

Wykaz_ZDM_24_2021_Zerniki_Las_479_3

wykaz_ZDM_16_2021

Plan postępowań na 2021 - aktualizacja - 02.06.2021

Wykaz_ZDM_15_2021

wykaz_ZDM_18_2021

wykaz_ZDM_17_2021

Plan postępowań na 2021 - aktualizacja - 17.05.2021

Plan postępowań na 2021 - aktualizacja - 06.05.2021

Plan postępowań na 2021 - aktualizacja - 21.04.2021-1

wykaz_nr_12_2021

wykaz nr 11 2021

Plan postępowań na 2021 - aktualizacja - 12.04.2021

Plan Postępowań na 2021 r. - aktualizacja

Plan_Postepowan_na_2021_r__13_01_2021_

wykaz_62_dostepny-1

wykaz_58_Bojkow_Wschod_663_1_dostepny

24_grudnia_br_ZDM_nieczynny

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 rok

 

Informacja_publiczna - tunel DTS

WYKAZ nr ZDM/10/2021

WYKAZ nr ZDM/1/2021

WYKAZ nr ZDM/8/2021

WYKAZ nr ZDM/9/2021

WYKAZ nr ZDM/7/2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćZa treść komunikatów odpowiadają kierownicy referatów w ZDM.
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:31:10
Informację wprowadził do BIPAnna Taszarek
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:31:10
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1.Jadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-09 10:22:58
2.Michał Bratuś2020-09-18 07:28:30
3.Michał Bratuś2020-09-18 07:37:18
4.Michał Bratuś2020-09-18 07:42:30
5aktualizacja stronyMichał Bratuś2020-09-18 09:10:02
6aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-24 10:22:45
7aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-28 12:40:23
8aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-12 10:03:50
9aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-16 12:00:28
10aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-16 12:01:48
11aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-16 12:03:05
12aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-16 12:09:15
13aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-19 05:56:31
14aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-19 05:57:07
15aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-20 12:31:01
16aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-21 06:22:37
17aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-21 06:23:57
18aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-30 08:40:56
19aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-18 13:31:20
20aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-18 13:32:19
21aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-19 06:49:03
22aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-19 06:49:23
23aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-19 08:53:46
24aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-19 12:27:38
25aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-19 12:28:18
26aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-25 06:20:19
27aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-25 12:18:02
28aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-12-01 06:46:41
29aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-12-07 12:36:17
30aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-12-10 09:53:12
31aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-12-10 14:17:02
32aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-12-17 13:31:14
33aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-12-30 11:52:29
34aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-01-05 12:31:49
35aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-01-05 12:34:08
36aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-01-05 12:35:45
37aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-01-12 13:09:56
38aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-01-13 13:38:14
39aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-02-15 06:57:50
40aktualizacja stronyMichał Bratuś2021-03-01 13:37:15
41aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-03-02 11:42:06
42aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-03-04 08:55:32
43aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-03-04 08:56:03
44aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-03-04 09:16:05
45aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-03-04 09:31:07
46aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-03-04 09:33:29
47aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-03-04 09:35:25
48aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-03-10 09:57:05
49aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-04-12 08:21:41
50aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-04-15 07:38:18
51aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-04-15 07:38:21
52aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-04-16 14:54:08
53aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-04-21 12:24:14
54aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-04-21 12:25:54
55aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-04-21 12:27:17
56aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-04-21 12:27:58
57aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-04-21 12:29:10
58aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-04-21 12:35:35
59aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-05-06 14:33:29
60aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-05-17 13:55:16
61aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-05-17 13:55:39
62aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-05-21 09:39:34
63aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-05-26 07:15:50
64aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-05-26 07:15:58
65aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-05-27 08:57:24
66aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-06-02 13:51:59
67aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-06-15 13:31:45
68aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-06-15 13:32:12
69aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-06-15 13:32:50
70aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-06-23 07:40:37
71aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-06-23 07:40:56
72aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-06-30 14:38:18
73aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-07-06 10:05:18
74aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-07-06 10:08:02
75aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-07-06 13:36:15
76aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-07-06 13:40:01
77aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-07-06 13:40:30
78aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-07-06 13:40:33
79aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-07-16 08:11:08
80aktualizacja stronyJacek Wiktorowski2021-07-16 08:11:39
81aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-07-23 08:48:00
82aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-07-26 12:17:33
83aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-08-20 13:49:13
84aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-08-24 11:09:10
85aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-08-26 12:41:39
86aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-08-26 14:47:18
87aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-08-31 10:22:40
88aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-08-31 10:25:33
89aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-09-20 14:31:00
90aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-09-20 14:35:07
91aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-09-28 13:17:52
92aktualizacja stronyMichał Bratuś2021-09-28 14:08:12
93aktualizacja stronyMichał Bratuś2021-09-28 14:10:19
94aktualizacja stronyMichał Bratuś2021-09-30 08:25:43
95aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-10-06 11:03:43
96aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-10-07 09:34:46
97aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-10-07 09:36:31
98aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-10-20 10:10:04
99aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-10-25 09:59:38
100aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-10-26 13:12:26
101aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-10-29 11:35:27
102aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-11-05 09:56:50
103aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-11-23 13:24:41
104aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-11-23 13:24:44
105aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-11-30 09:32:34
106aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-11-30 09:32:36
107aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-11-30 12:09:41
108aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-12-03 11:25:06
109aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-12-06 08:04:30
110aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2021-12-16 10:59:15
111aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2021-12-17 12:36:33
112aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-01-04 13:52:08
113aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-01-13 14:33:37
114aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-01-13 14:34:59
115aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-01-18 13:41:14
116aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-01-27 09:42:26
117aktualizacja stronyMichał Bratuś2022-02-04 14:02:45
118aktualizacja stronyMichał Bratuś2022-02-04 14:02:53
119aktualizacja stronyMichał Bratuś2022-02-04 14:05:05
120aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-02-11 13:29:36
121aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-02-15 08:22:35
122aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-02-24 12:15:46
123aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-03-07 12:30:49
124aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-03-07 12:46:37
125aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-03-14 13:48:29
126aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-03-17 09:18:21
127aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-03-29 13:03:05
128aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-03-29 13:04:12
129aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-04-08 07:35:00
130aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-04-13 14:54:59
131aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-04-28 09:09:32
132aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-05-02 13:26:52
133aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-05-10 08:37:15
134aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-05-10 08:40:25
135aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-05-26 13:20:22
136aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-05-31 07:32:01
137aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-06-01 08:19:52
138aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-06-02 07:48:54
139aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-06-14 10:29:38
140aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-06-14 12:22:45
141aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-07-05 09:14:32
142aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-07-06 09:16:13
143aktualizacja stronyMichał Bratuś2022-07-06 11:25:28
144aktualizacja stronyMichał Bratuś2022-07-06 11:27:39
145aktualizacja stronyMichał Bratuś2022-07-06 11:30:05
146aktualizacja stronyMichał Bratuś2022-07-06 11:31:01
147aktualizacja stronyMichał Bratuś2022-07-06 11:31:29
148aktualizacja stronyMichał Bratuś2022-07-06 11:32:19
149aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-07-06 13:48:59
150aktualizacja stronyMichał Bratuś2022-07-11 11:58:40
151aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2022-07-12 13:42:45
152aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2022-07-14 13:13:37
153aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-07-15 13:41:06
154aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-07-18 14:48:37
155aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-07-26 09:37:15
156aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-08-03 11:00:09
157aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2022-08-04 08:44:49
158aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-08-23 09:31:24
159aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-09-07 08:07:35
160aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-09-22 11:03:56
161aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-09-30 09:05:54
162aktualizacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-10-03 07:44:19
163aktualizacja stronyMagdalena Sobiech-Hrynyszyn2022-10-12 10:06:13
164aktualizacja stronyMagdalena Sobiech-Hrynyszyn2022-10-12 10:13:00
165aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-10-18 10:35:28
166aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-10-20 12:03:50
167aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-10-24 09:53:21
168aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-10-24 10:03:10
169aktualizacja stronyMagdalena Sobiech-Hrynyszyn2022-10-27 10:19:12
170aktualizacja stronyMagdalena Sobiech-Hrynyszyn2022-10-27 10:26:10
171aktualizacja stronyMagdalena Sobiech-Hrynyszyn2022-10-27 10:27:25
172aktualizacja stronyPaweł Pendziałek2022-11-08 08:24:23
173aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-11-09 11:29:27
174aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-11-22 07:51:03
175aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-11-22 07:52:29
176aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-11-22 07:54:37
177aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-11-24 12:48:13
178aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-11-24 12:50:37
179aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-11-24 12:51:25
180aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-11-24 12:52:26
181aktualizacja stronyMagdalena Sobiech-Hrynyszyn2022-11-25 13:21:27
182aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-11-29 07:55:30
183aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-12-05 11:50:14
184aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2022-12-09 11:15:47
185aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-12-28 12:43:42
186aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-12-28 13:30:50
187aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-12-28 13:38:27
188aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-12-30 12:46:59
189aktualizacja stronyAnna Taszarek2022-12-30 12:50:20
190aktualizacja stronyJoanna Latta2023-01-11 14:55:00
191aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-01-25 12:35:53
192aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-01-25 12:36:34
193aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-01-25 12:39:30
194aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-01-27 09:16:31
195aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-01-27 09:21:03
196aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-01-27 09:22:15
197aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-01-27 13:45:26
198aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2023-01-31 13:05:27
199aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2023-03-02 13:48:18
200aktualizacja stronyMagdalena Sobiech-Hrynyszyn2023-03-08 14:25:51
201aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-03-14 10:23:59
202aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2023-03-15 11:49:11
203aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-03-16 11:38:33
204aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-03-16 12:32:42
205aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-03-16 13:33:09
206aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-03-20 10:29:51
207aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-03-23 11:28:38
208aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-03-27 08:48:01
209aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-03-27 15:19:47
210aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2023-03-30 13:33:42
211aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-04-11 09:33:03
212aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2023-04-21 11:12:24
213aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-04-21 14:43:30
214aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-05-02 13:12:25
215aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-05-23 12:33:10
216aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-06-02 10:08:33
217aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2023-06-07 14:15:08
218aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-06-30 14:31:12
219aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-06-30 14:40:32
220aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-06-30 14:41:13
221aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-07-05 07:33:51
222aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-07-05 07:37:13
223aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-07-06 07:31:00
224aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-07-06 07:34:11
225aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-07-07 07:47:46
226aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-07-07 07:48:37
227aktualizacja stronyMałgorzata Zachara2023-07-28 14:06:05
228aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-08-03 08:27:20
229aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-08-09 14:22:20
230aktualizacja stronyKatarzyna Polak2023-08-10 14:15:53
231aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-09-06 07:37:59
232aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-09-11 13:36:54
233aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-09-11 13:54:39
234aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-09-22 14:58:54
235aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-09-26 07:33:46
236aktualizacja stronyAnna Taszarek2023-09-26 07:39:27