Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice - zadanie nr 1: krzewy 23-02-2024
10:00
0 0
2. Wykonanie koncepcji wielowariantowych dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wyznaczenie dróg dla pieszych, rowerzystów oraz uporządkowanie postoju pojazdów na wybranych ciągach ulic na terenie centrum miasta Gliwice. 20-02-2024
10:00
0 0
3. Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2024 r. 16-02-2024
10:00
0 0
4. Wykonanie projektów zmiany docelowej organizacji ruchu dla tematu: Wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów lub dróg dla rowerów w ciągu wybranych głównych ulic na terenie miasta Gliwice 14-02-2024
10:00
0 1
5. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:"Rozbudowa drogi gminnej 130217S - ul. Sienkiewicza w Gliwicach" 17-01-2024
10:00
0 2
6. Wykonanie analizy ruchu i koncepcji rozwiązań dla zadania pn.:"Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa" 11-01-2024
10:00
0 1
7. Budowa ciągu pieszo-jezdnego odcinka drogi wewnętrznej ul. Lnianej w Gliwicach 24-10-2023
10:00
0 3
8. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2024 16-10-2023
10:00
0 1
9. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2024 06-09-2023
10:00
0 1
10. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania .: "Przebudowa odcinka ulicy Kozielskiej wraz z rozbudową pętli autobusowej/centrum przesiadkowego w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską w Gliwicach", 25-08-2023
10:00
0 0