Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r. 23-11-2021
10:00
2 2
2. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach ZDM w roku 2022 19-11-2021
10:00
0 0
3. Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu drogowego oraz punktów pomiarów ruchu 12-10-2021
10:00
0 0
4. Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia - roboty budowlane 17-09-2021
10:00
1 1
5. Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka - roboty budowlane 16-09-2021
10:00
3 1
6. Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej w Gliwicach wraz z rozbiórką i budową nowego wiaduktu nad terenem kolejowym 17-06-2021
10:00
3 3
7. Aktualizacje oprogramowania, odnowienie opieki serwisowej na sprzęt informatyczny po okresie gwarancji, zakup podzespołów komputerowych oraz wymiana najstarszych urządzeń systemu detekcji 16-06-2021
10:00
0 0
8. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską" 11-06-2021
10:00
1 0
9. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej od wiaduktu A1 do mostu nad rzeką Kłodnicą w Gliwicach 08-06-2021
10:00
1 1
10. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zabrska - Hutnicza - Błogosławionego Czesława w Gliwicach" 05-05-2021
10:00
0 1