Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. II przetarg Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na lata 2024/2025 20-06-2024
10:00
0 0
2. Utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie miasta Gliwice 07-06-2024
10:00
0 0
3. Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy - roboty budowlane 22-05-2024
10:00
0 1
4. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na lata 2024/2025 30-04-2024
10:00
0 1
5. Wykonanie koncepcji wielowariantowych dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wyznaczenie dróg dla pieszych, rowerzystów oraz uporządkowanie postoju pojazdów na wybranych ciągach ulic na terenie centrum miasta Gliwice" 07-03-2024
10:00
0 0
6. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice - zadanie nr 1: krzewy 27-02-2024
10:00
0 1
7. Wykonanie koncepcji wielowariantowych dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wyznaczenie dróg dla pieszych, rowerzystów oraz uporządkowanie postoju pojazdów na wybranych ciągach ulic na terenie centrum miasta Gliwice. 20-02-2024
10:00
0 0
8. Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2024 r. 16-02-2024
10:00
0 0
9. Wykonanie projektów zmiany docelowej organizacji ruchu dla tematu: Wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów lub dróg dla rowerów w ciągu wybranych głównych ulic na terenie miasta Gliwice 14-02-2024
10:00
0 1
10. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:"Rozbudowa drogi gminnej 130217S - ul. Sienkiewicza w Gliwicach" 17-01-2024
10:00
0 2