Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Sadzenie drzew wraz pielęgnacją nowych i starszych nasadzeń w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w sezonie 2022/2023 15-02-2022
10:00
0 0
2. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2022 rok 09-02-2022
10:00
0 1
3. Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. 09-02-2022
11:00
0 0
4. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla "Połączenia autostrady A-4 z Zachodnią obwodnicą miasta Gliwic (Obwodnica Ostropy) 29-12-2021
10:00
0 0
5. Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r. 23-11-2021
10:00
2 2
6. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach ZDM w roku 2022 19-11-2021
10:00
0 0
7. Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu drogowego oraz punktów pomiarów ruchu 12-10-2021
10:00
0 0
8. Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia - roboty budowlane 17-09-2021
10:00
1 1
9. Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka - roboty budowlane 16-09-2021
10:00
3 1
10. Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej w Gliwicach wraz z rozbiórką i budową nowego wiaduktu nad terenem kolejowym 17-06-2021
10:00
3 3