Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2021-2022 06-11-2020
10:00
0 0
2. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP) 12-10-2020
10:00
50 5
3. Utrzymanie Dróg na terenie Miasta Gliwice 10-09-2020
10:00
3 1
4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w latach 2020 -2022 07-09-2020
10:00
0 0
5. Modernizacja wybranych sterowników sygnalizacji świetlnej oraz włączenie ich do systemu priorytetowej obsługi pojazdów komunikacji pasażerskiej i pojazdów uprzywilejowanych 18-08-2020
10:00
0 0
6. Sadzenie drzew, krzewów i pnączy w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w sezonie 2020/2021 25-06-2020
10:00
0 0
7. Dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcji 25-05-2020
10:00
0 0
8. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy ulic Toszeckiej i Strzelców Bytomskich - budowa drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego 20-05-2020
10:00
2 1
9. Opracowanie Mapy wypadków dla miasta Gliwice za lata 2019 - 2021 08-04-2020
10:00
0 0
10. Rozbudowa ul. Kozielskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż jej odcinka od dzielnicy Stare Gliwice do granicy z dzielnicą Brzezinka 06-04-2020
10:00
2 1