Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta. 06-05-2022
10:00
0 2
2. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.:Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej- południowa część obwodnicy miasta 04-05-2022
10:00
1 4
3. Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. 11-04-2022
10:00
1 0
4. Aktualizacje oprogramowania, odnowienie opieki serwisowej na sprzęt informatyczny po okresie gwarancji, zakup oraz modernizacja podzespołów komputerowych systemu detekcji 08-04-2022
10:00
0 0
5. Sadzenie krzewów, bylin i roślin jednorocznych w pasach drogowych miasta Gliwice wraz z pielęgnacją w sezonie 2022/2023 15-03-2022
10:00
1 1
6. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2022 rok - Rejon nr 5, 6 i 8 11-03-2022
10:00
0 1
7. Sadzenie drzew wraz pielęgnacją nowych i starszych nasadzeń w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w sezonie 2022/2023 15-02-2022
10:00
2 0
8. Przebudowa płyty Rynku w Gliwicach 10-02-2022
10:00
4 1
9. Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. 09-02-2022
11:00
0 0
10. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2022 rok 09-02-2022
10:00
2 3