Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Rozbudowa systemu detekcji dla pieszych i rowerzystów w Gliwicach - doposażenie sygnalizacji świetlnych w system wideodetekcji dla rowerzystów 17-09-2018
10:00
0 0
2. "Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z zabudową gospodarczą przy ul. Rolników 113 w Gliwicach na działkach nr 195 i 640 w obrębie Bojków Wschód w systemie "Zaprojektuj i wyburz", jako I etap robót przygotowawczych związanych z budową ronda pięciowlotowego na skrzyżowaniu ulic Bojkowskiej i Rolników w Gliwicach" 14-09-2018
10:00
0 1
3. Rozbudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - Kurpiowska - Olszewskiego w Gliwicach- budowa sygnalizacji świetlnej. 11-09-2018
10:00
1 0
4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020 27-08-2018
10:00
1 0
5. Przebudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Jasnogórska, Kozielska, Wieczorka, Sobieskiego w Gliwicach. 24-07-2018
10:00
1 0
6. Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w okresie do 31 lipca 2019 r 09-07-2018
10:00
4 0
7. Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2018-2020. 27-06-2018
10:00
3 2
8. Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta Gliwice 27-04-2018
10:00
0 0
9. Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące i techniczne w koronach drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 16-04-2018
10:00
1 0
10. Rozbudowa ul. Norberta Bończyka w Gliwicach na odcinku od Myśliwskiej do ul. Św. Wojciecha wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha. 29-03-2018
10:00
3 0