Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie proj. zagospodarowania terenu, projektu arch.-bud. oraz projektu techn. w ramach zadania: "Budowa drogi publicznej w śladzie ulicy Czapli w Gliwicach wraz z jej przedłużeniem po północnej stronie drogi serwisowej zachodniej obwodnicy miasta" 19-02-2021
10:00
0 0
2. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla Połączenia autostrady A-4 z Zachodnią obwodnicą miasta Gliwic (Obwodnica Ostropy) 17-02-2021
10:00
0 0
3. Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r. 11-02-2021
10:00
8 3
4. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Sienkiewicza w Gliwicach w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową" 09-02-2021
10:00
0 0
5. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dla zadania: Rozbudowa węzła drogowego Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) z ulicą Wyczółkowskiego w Gliwicach 05-02-2021
10:00
1 1
6. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską" 04-02-2021
10:00
0 1
7. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego dla zadania: Rozbudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników na rondo pięciowlotowe 02-02-2021
10:00
0 1
8. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi gminnej łączącej ul. Biegusa z ul. Toruńską w Gliwicach" 28-01-2021
10:00
0 0
9. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta 21-01-2021
10:00
1 1
10. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w ramach zadania: Budowa drogi publicznej równoległej do ulicy Biegusa w Gliwicach, stanowiącej połączenie ulicy Pelikana z ulicą Czapli w Gliwicach. 19-01-2021
10:00
0 0