Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa drogi gminnej - budowa połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską w Gliwicach" 18-01-2021
10:00
6 2
2. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym w ciągu ulicy Kosów w systemie zaprojektuj i wybuduj 15-01-2021
10:00
2 1
3. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa ul. Zbożowej" 12-01-2021
10:00
0 0
4. Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona" 08-01-2021
10:00
0 0
5. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP) 07-01-2021
10:00
1 0
6. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich i bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją w latach 2021 - 2022 - Rejon 1 i 2 05-01-2021
10:00
0 0
7. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej w Gliwicach - obwodnica miasta" 22-12-2020
10:00
0 0
8. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Mickiewicza w Gliwicach" 10-12-2020
10:00
0 0
9. Wykonaniu prac geodezyjnych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023 09-12-2020
10:00
0 0
10. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023 02-12-2020
10:00
5 0