Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach". 15-04-2019
10:00
0 0
2. Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg w Gliwicach 05-04-2019
10:00
2 1
3. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice na rok 2019 21-03-2019
10:00
2 0
4. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Chorzowskiej w Gliwicach z  wykorzystaniem terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym". 19-03-2019
10:00
0 0
5. Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: Budowę południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II. 25-02-2019
10:00
1 1
6. Oczyszczanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2019 r. 20-02-2019
10:00
3 0
7. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2019-2021 19-02-2019
10:00
1 1
8. Rozbudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów w Gliwicach. 08-02-2019
10:00
4 0
9. Wykonanie aktualizacji bądź modyfikacji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników na rondo pięciowlotowe" 05-12-2018
10:00
0 0
10. Budowa południowej część obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II. 28-11-2018
10:00
6 2