Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Opracowanie Mapy wypadków dla miasta Gliwice za lata 2019 - 2021 08-04-2020
10:00
0 0
2. Rozbudowa ul. Kozielskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż jej odcinka od dzielnicy Stare Gliwice do granicy z dzielnicą Brzezinka 06-04-2020
10:00
2 1
3. Modernizacja oraz doposażenie szaf sterowniczych ITS w urządzenia do analizy wybranych parametrów środowiskowych 18-03-2020
10:00
0 0
4. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją 16-03-2020
10:00
0 0
5. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją 28-02-2020
10:00
0 0
6. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty, wymiany zniszczonych znaków drogowych, remonty awaryjne) na terenie miasta Gliwice. 24-02-2020
10:00
1 1
7. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2020-2021 17-02-2020
12:00
3 2
8. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją 12-02-2020
10:00
0 0
9. Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2020-2021 07-01-2020
10:00
1 1
10. Bezkosztowe usuwanie skutków zdarzeń drogowych na terenie miasta Gliwice 30-12-2019
15:00
1 0