Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018. 20-03-2017
10:00
1 1
2. Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2016 i 2017 oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w okresie do 31 sierpnia 2017 r. 21-07-2016
10:00
2 0
3. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: "Przebudowa skrzyzowania ul. Toszeckiej (droga wojewódzka 901) z ul. Czołgową w Gliwicach" 22-06-2016
10:00
3 0
4. "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej w Gliwicach wraz z rozbiórką kładki technologicznej i umocnieniem koryta rzeki". 06-06-2016
10:00
1 0
5. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: "Odbudowa połączenia drogowego w ciągu ul. Ziemięcickiej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu drogowego nad terenem kolejowym" 06-05-2016
10:00
1 0
6. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grottgera-Warszawska w Gliwicach. 29-04-2016
10:00
0 0
7. Bieżące utrzymanie, serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 w Gliwicach 27-04-2016
10:00
1 0
8. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg. 14-04-2016
10:00
0 0
9. "Bieżące utrzymanie , serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 w Gliwicach" 21-03-2016
10:00
1 0
10. Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące, prześwietlające i techniczne w koronach drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 10-03-2016
10:00
4 0