Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Chorzowskiej w Gliwicach z  wykorzystaniem terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym". 19-03-2019
10:00
0 0
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: Budowę południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II. 25-02-2019
10:00
1 1
3. Oczyszczanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2019 r. 20-02-2019
10:00
3 0
4. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2019-2021 19-02-2019
10:00
1 1
5. Rozbudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów w Gliwicach. 08-02-2019
10:00
4 0
6. Budowa południowej część obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II. 28-11-2018
10:00
6 2
7. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 w Gliwicach (w ciągu ulic Wrocławskiej i Częstochowskiej) wraz z rozbiórką i budową mostu nad rzeką Kłodnicą. 16-11-2018
10:00
5 0
8. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020 27-08-2018
10:00
1 0
9. Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2018-2020. 27-06-2018
10:00
3 2
10. Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące i techniczne w koronach drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 16-04-2018
10:00
1 0