Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Bezkosztowe usuwanie skutków zdarzeń drogowych na terenie miasta Gliwice 30-12-2019
15:00
1 0
2. Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice. 16-12-2019
10:00
1 0
3. Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 02-12-2019
10:00
1 0
4. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2019-2021 28-11-2019
10:00
0 0
5. Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice. 31-10-2019
10:00
2 0
6. Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. 23-10-2019
10:00
1 0
7. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 25-09-2019
10:00
0 1
8. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Chorzowskiej w Gliwicach z wykorzystaniem terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym" 20-09-2019
10:00
0 0
9. Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice - odcinek od ul. Sowińskiego do ul Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj 04-09-2019
10:00
4 1
10. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach 22-08-2019
10:00
0 0