Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Budowa odcinka (etap I) drogi na osiedlu Wójtowa Wieś w Gliwicach na działce nr 442, 443/4, 441/5 (obręb Wójtowa Wieś). 11-07-2017
10:00
0 0
2. Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018 oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w okresie do 31 sierpnia 2018 r. 06-07-2017
10:00
0 0
3. Budowa drogi publicznej gminnej klasy D z oświetleniem, kanalizacją deszczową oraz skrzyżowaniem z ul. Wyczółkowskiego ( droga powiatowa nr 72125) w Gliwicach- etap 1" 23-06-2017
10:00
0 0
4. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - Kurpiowska - Olszewskiego w Gliwicach" etap 1. 19-06-2017
10:00
0 0
5. Opracowanie rocznego raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z uaktualnieniem bazy systemu MapInfo wdrożonego i eksploatowanego w Zarządzie dróg Miejskich w Gliwicach w zakresie zdarzeń drogowych 12-06-2017
10:00
0 0
6. Budowa przepustu na cieku bez nazwy w ulicy Toszeckiej (DW901) w Gliwicach. 11-05-2017
10:00
0 0
7. Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. 05-05-2017
10:00
1 0
8. Oczyszczanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2017 r. 18-04-2017
10:00
1 1
9. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na lata 2017 i 2018 w rejonie Kopernik,Toszecka, Łabędy oraz zabiegi agrotechniczne na terenie miasta Gliwice. 13-04-2017
10:00
0 0
10. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty, wymiany zużytych, remonty awaryjne) na terenie miasta Gliwice 28-03-2017
10:00
1 0