Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące i techniczne w koronach drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 16-04-2018
10:00
1 0
2. Rozbudowa ul. Norberta Bończyka w Gliwicach na odcinku od Myśliwskiej do ul. Św. Wojciecha wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha. 29-03-2018
10:00
3 0
3. "Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach" 12-12-2017
10:00
0 0
4. Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyczółkowskiego, Kozielska, Kresowa w Gliwicach na skrzyżowanie typu rondo. 11-12-2017
10:00
6 1
5. Bezkosztowe usuwanie skutków zdarzeń drogowych na terenie miasta Gliwice 01-12-2017
10:00
0 1
6. Utrzymanie dróg ulic i chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z gospodarką drogową na terenie miasta Gliwice 14-11-2017
10:00
2 0
7. Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018 oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w okresie do 31 sierpnia 2018 r. 06-07-2017
10:00
0 0
8. Oczyszczanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2017 r. 18-04-2017
10:00
1 1
9. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018. 20-03-2017
10:00
1 1
10. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice" 15-10-2015
10:00
2 0