Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej w Gliwicach - obwodnica miasta" 22-12-2020
10:00
0 0
2. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Mickiewicza w Gliwicach" 10-12-2020
10:00
0 0
3. Wykonaniu prac geodezyjnych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023 09-12-2020
10:00
0 0
4. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023 02-12-2020
10:00
5 0
5. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2021-2022 19-11-2020
10:00
5 2
6. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów informatycznych oraz dostawa licencji systemu operacyjnego i pakietu biurowego dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 12-11-2020
10:00
1 0
7. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP) 12-10-2020
10:00
50 5
8. Utrzymanie Dróg na terenie Miasta Gliwice 10-09-2020
10:00
3 1
9. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w latach 2020 -2022 07-09-2020
10:00
0 0
10. Modernizacja wybranych sterowników sygnalizacji świetlnej oraz włączenie ich do systemu priorytetowej obsługi pojazdów komunikacji pasażerskiej i pojazdów uprzywilejowanych 18-08-2020
10:00
0 0