Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy ulic Toszeckiej i Strzelców Bytomskich - budowa drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego 20-05-2020
10:00
2 1
2. Opracowanie Mapy wypadków dla miasta Gliwice za lata 2019 - 2021 08-04-2020
10:00
0 0
3. Rozbudowa ul. Kozielskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż jej odcinka od dzielnicy Stare Gliwice do granicy z dzielnicą Brzezinka 06-04-2020
10:00
2 1
4. Modernizacja oraz doposażenie szaf sterowniczych ITS w urządzenia do analizy wybranych parametrów środowiskowych 18-03-2020
10:00
0 0
5. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją 16-03-2020
10:00
0 0
6. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją 28-02-2020
10:00
0 0
7. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty, wymiany zniszczonych znaków drogowych, remonty awaryjne) na terenie miasta Gliwice. 24-02-2020
10:00
1 1
8. Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie systemu kopii zapasowych Veeam dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 21-02-2020
10:00
1 2
9. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2020-2021 17-02-2020
12:00
3 2
10. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją 12-02-2020
10:00
0 0