Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dla zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim 27-09-2022
10:00
0 0
2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwic w latach 2022-2023 25-08-2022
10:00
1 0
3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dla zadania: "Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ulicy Biegusa z ulicą Bogatki w Gliwicach" 17-08-2022
10:00
0 0
4. Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi oznaczonej m.p.z.p. symbolem 10KDD na przedłużeniu ul. Jana Brzechwy w Gliwicach (ETAP II) 11-08-2022
10:00
2 0
5. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dla zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim" 09-08-2022
10:00
0 0
6. Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Wazów w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj 02-08-2022
10:00
1 0
7. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta. 06-05-2022
10:00
0 2
8. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.:Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej- południowa część obwodnicy miasta 04-05-2022
10:00
1 4
9. Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. 11-04-2022
10:00
1 0
10. Aktualizacje oprogramowania, odnowienie opieki serwisowej na sprzęt informatyczny po okresie gwarancji, zakup oraz modernizacja podzespołów komputerowych systemu detekcji 08-04-2022
10:00
0 0