Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską" 04-02-2021
10:00
0 1
2. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego dla zadania: Rozbudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników na rondo pięciowlotowe 02-02-2021
10:00
0 1
3. Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: "Budowa drogi gminnej łączącej ul. Biegusa z ul. Toruńską w Gliwicach" 28-01-2021
10:00
0 0
4. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta 21-01-2021
10:00
1 1
5. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w ramach zadania: Budowa drogi publicznej równoległej do ulicy Biegusa w Gliwicach, stanowiącej połączenie ulicy Pelikana z ulicą Czapli w Gliwicach. 19-01-2021
10:00
0 0
6. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa drogi gminnej - budowa połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską w Gliwicach" 18-01-2021
10:00
6 2
7. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym w ciągu ulicy Kosów w systemie zaprojektuj i wybuduj 15-01-2021
10:00
2 1
8. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa ul. Zbożowej" 12-01-2021
10:00
0 0
9. Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona" 08-01-2021
10:00
0 0
10. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP) 07-01-2021
10:00
1 0