Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach 22-08-2019
10:00
0 0
2. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2019-2021 05-08-2019
10:00
0 0
3. Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w okresie do 31 sierpnia 2020 r 02-08-2019
12:00
0 0
4. Budowa drogi wewnętrznej - ul. Bielika w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj. 01-08-2019
10:00
2 0
5. Rozbudowa systemu detekcji dla pieszych i rowerzystów w Gliwicach: doposażenie sygnalizacji świetlnych w system detekcji dla rowerzystów 08-07-2019
10:00
0 0
6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy" 17-06-2019
10:00
0 0
7. Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta Gliwice 17-05-2019
10:00
0 0
8. Wykonanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg w Gliwicach. 15-05-2019
10:00
0 0
9. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach". 15-04-2019
10:00
0 0
10. Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg w Gliwicach 05-04-2019
10:00
2 1