Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Chorzowskiej w Gliwicach z wykorzystaniem terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym" 20-09-2019
10:00
0 0
2. Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice - odcinek od ul. Sowińskiego do ul Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj 04-09-2019
10:00
4 1
3. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Chorzowskiej w Gliwicach z  wykorzystaniem terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym". 27-08-2019
10:00
0 0
4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach 22-08-2019
10:00
0 0
5. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2019-2021 05-08-2019
10:00
0 0
6. Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w okresie do 31 sierpnia 2020 r 02-08-2019
12:00
0 0
7. Budowa drogi wewnętrznej - ul. Bielika w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj. 01-08-2019
10:00
2 0
8. Rozbudowa systemu detekcji dla pieszych i rowerzystów w Gliwicach: doposażenie sygnalizacji świetlnych w system detekcji dla rowerzystów 08-07-2019
10:00
0 0
9. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy" 17-06-2019
10:00
0 0
10. Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta Gliwice 17-05-2019
10:00
0 0