Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Budowa końcowej zatoki autobusowej przy ul. Oriona w Gliwicach. 14-05-2014
10:00
0 0
2. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa mostu nad rzeka Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej w Gliwicach" 25-04-2014
10:00
7 0
3. Wykonywanie prac geodezyjnych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 18-04-2014
10:00
0 0
4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice 14-03-2014
10:00
1 1
5. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 03-03-2014
10:00
0 0
6. Ochrona obiektu - siedziby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 16-12-2013
10:00
0 1
7. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla " Połączenia Autostrady A-4 z Zachodnią Obwodnicą miasta Gliwice ( Obwodnica Ostropy). 29-11-2013
10:00
0 0
8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa mostu drogowego nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej w Gliwicach". 05-11-2013
10:00
1 0
9. Sadzenie drzew i krzewów wraz z pielęgnacją przez okres 1-go roku 15-10-2013
10:00
1 0
10. Budowa kanalizacji światłowodowej wzdłuż ulic Sowińskiego i Mickiewicza dla CSR - Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 20-09-2013
10:00
0 0