Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w 3-letnią dzierżawę 50 słupów ogłoszeniowych przeznaczonych na umieszczanie reklam, zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice. 10-12-2014
10:00
0 1
2. Sprzątanie nawierzchni ulic - mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2014 r. 15-05-2014
10:00
0 0
3. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 03-03-2014
10:00
0 0
4. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA GLIWICE 19-08-2013
10:00
1 1
5. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach. 20-06-2013
10:00
1 0