Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020 27-08-2018
10:00
1 0
2. Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2018-2020. 27-06-2018
10:00
3 2
3. Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące i techniczne w koronach drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 16-04-2018
10:00
1 0
4. Utrzymanie dróg ulic i chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z gospodarką drogową na terenie miasta Gliwice 14-11-2017
10:00
2 0
5. Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018 oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w okresie do 31 sierpnia 2018 r. 06-07-2017
10:00
0 0
6. Oczyszczanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2017 r. 18-04-2017
10:00
1 1
7. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018. 20-03-2017
10:00
1 1
8. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice" 15-10-2015
10:00
2 0
9. Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach. 21-05-2015
10:00
1 0
10. "Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach". 30-04-2015
10:00
1 0