Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: "Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - Dunikowskiego" 28-11-2014
10:00
1 0
2. ZIMOWE UTRZYMANIE odcinka G1 DTŚ w granicach miasta Gliwice 27-10-2014
10:00
1 1
3. Sadzenie drzew i krzewów w latach 2014 i 2015 wraz z pielęgnacją przez okres 1-go roku oraz pielęgnacja starszych nasadzeń w okresie do 30 września 2016 r. 30-09-2014
10:00
0 1
4. Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice 29-08-2014
10:00
1 0
5. "Utrzymanie oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem" 04-07-2014
10:00
1 1
6. Budowa drogi łączącej ul. B. Głowackiego z ul. M. Hłaski w Gliwicach 11-06-2014
10:00
6 0
7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy dróg w Gliwicach. 02-06-2014
10:00
0 0
8. Sprzątanie nawierzchni ulic - mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2014 r. 15-05-2014
10:00
0 0
9. Budowa końcowej zatoki autobusowej przy ul. Oriona w Gliwicach. 14-05-2014
10:00
0 0
10. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa mostu nad rzeka Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej w Gliwicach" 25-04-2014
10:00
7 0