Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice" 15-10-2015
10:00
2 0
2. Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach. 21-05-2015
10:00
1 0
3. "Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach". 30-04-2015
10:00
1 0
4. Pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w 3-letnią dzierżawę 50 słupów ogłoszeniowych przeznaczonych na umieszczanie reklam, zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice. 10-12-2014
10:00
0 1
5. Sprzątanie nawierzchni ulic - mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2014 r. 15-05-2014
10:00
0 0
6. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 03-03-2014
10:00
0 0
7. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA GLIWICE 19-08-2013
10:00
1 1
8. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach. 20-06-2013
10:00
1 0