Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: Budowę południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II. 25-02-2019
10:00
1 1
2. Oczyszczanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2019 r. 20-02-2019
10:00
3 0
3. Rozbudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów w Gliwicach. 08-02-2019
10:00
4 0
4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020 27-08-2018
10:00
1 0
5. Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2018-2020. 27-06-2018
10:00
3 2
6. Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące i techniczne w koronach drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 16-04-2018
10:00
1 0
7. Utrzymanie dróg ulic i chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z gospodarką drogową na terenie miasta Gliwice 14-11-2017
10:00
2 0
8. Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018 oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w okresie do 31 sierpnia 2018 r. 06-07-2017
10:00
0 0
9. Oczyszczanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2017 r. 18-04-2017
10:00
1 1
10. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018. 20-03-2017
10:00
1 1