Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg w Gliwicach. 08-06-2015
10:00
0 1
2. "Budowa aktywnych sygnalizacji ostrzegawczych w Gliwicach" 02-06-2015
10:00
1 1
3. Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach. 21-05-2015
10:00
1 0
4. "Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach". 30-04-2015
10:00
1 0
5. "Rozbudowa ul. Radiowej w Gliwicach wraz z zatoką postojową dla samochodów osobowych i ciągiem pieszym" 16-04-2015
10:00
2 0
6. "Bieżace utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2015 i 2016" 09-04-2015
10:00
0 0
7. Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2015-2017. 07-04-2015
10:00
2 0
8. Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno - architektonicznej w ramach inwestycji Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum przesiadkowe w Gliwicach. 16-03-2015
10:00
1 0
9. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy południowej części obwodnicy miasta, przebudowy i rozbudowy układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach. 12-03-2015
10:00
1 0
10. Pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w 3-letnią dzierżawę 50 słupów ogłoszeniowych przeznaczonych na umieszczanie reklam, zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice. 10-12-2014
10:00
0 1