Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2023 rok dla rejonu nr 1 i 3 12-06-2023
10:00
0 0
2. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dla zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim" 02-06-2023
10:00
0 0
3. Utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2025 01-06-2023
10:00
0 3
4. Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie Miasta Gliwice 30-05-2023
10:00
0 3
5. Wykonanie projektów technicznych/wykonawczych dla zadania: "Budowa ulic L. Teligi i T. Halika w Gliwicach" 12-05-2023
10:00
0 0
6. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2023 rok dla zadania nr 2,3,5 i 6 09-05-2023
10:00
0 1
7. Aktualizacja oprogramowania, odnowienie opieki serwisowej na sprzęt informatyczny 04-05-2023
10:00
0 2
8. Bezpieczny pieszy - budowa 10 wyniesionych przejść dla pieszych w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj 03-04-2023
10:00
0 0
9. Raport Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta Gliwice w latach 2022-2024 31-03-2023
10:00
0 0
10. Sadzenie krzewów, bylin i roślin jednorocznych w pasach drogowych miasta Gliwice wraz z pielęgnacją w 2023r. 31-03-2023
10:00
0 0