Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2022 rok - Rejon nr 5, 6 i 8 11-03-2022
10:00
0 1
2. Sadzenie drzew wraz pielęgnacją nowych i starszych nasadzeń w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w sezonie 2022/2023 15-02-2022
10:00
2 0
3. Przebudowa płyty Rynku w Gliwicach 10-02-2022
10:00
4 1
4. Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. 09-02-2022
11:00
0 0
5. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2022 rok 09-02-2022
10:00
2 3
6. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego dla zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla "Połączenia autostrady A-4 z Zachodnią obwodnicą miasta Gliwic (Obwodnica Ostropy) 29-12-2021
10:00
0 0
7. Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2022 r. 23-11-2021
10:00
2 2
8. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach ZDM w roku 2022 19-11-2021
10:00
0 0
9. Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu drogowego oraz punktów pomiarów ruchu 12-10-2021
10:00
0 0
10. Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia - roboty budowlane 17-09-2021
10:00
1 1