Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2024

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2024

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaZimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2024
Adres strony prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71653fe8-2ad7-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Termin składania ofert06-09-2023 o godzinie 10:00
Rodzaj zamówienia usługa
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 215 000€

Zamawiający informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. - w związku z zakończeniem funkcjonowania Platformy miniPortal - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wszelkie dokumenty zamówienia, modyfikacje, odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia/Opisu Potrzeb i Wymagań oraz zawiadomienia udostępnione są na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający - w trakcie prowadzonych postępowań - zgodnie z treścią art. 88 ust. 2 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne) oraz art. 270 ust. 1 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (jeżeli dotyczy).

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[02082023_093239] 02-08-2023 MAŁGORZATA ZACHARA

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[01092023_115416] 01-09-2023 MAŁGORZATA ZACHARA

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Pobierz wszystkie załączniki w postaci pliku ZIP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMAŁGORZATA ZACHARA
Data wytworzenia informacji02-08-2023 07:32:39
Informację wprowadził do BIPMAŁGORZATA ZACHARA
Data udostępnienia informacji w BIP02-08-2023 07:32:39
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[01092023_115416] MAŁGORZATA ZACHARA01-09-2023
2Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[02082023_093239] MAŁGORZATA ZACHARA02-08-2023