Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Podstawa prawna

Podstawa prawna

Zarząd Dróg Miejskich działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 6 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 713).
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 470)).
3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110).
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)).
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj. z dnia 7 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).
6. Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (tj. z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 203)).
7. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 23)).
8. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 293)).
9. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)).
10. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 65)).
11. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)).
12. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439)).
13. Statutu Miasta Gliwice z 23 lutego 1995 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Poz. 8154. Uchwała NR II/24/2018 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 13 grudnia 2018 r.)
14. Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, z 7 lutego 2019 r. (Uchwała Rady Miasta Gliwice nr III/38/2019)

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćInformację wprowadziła - Jadwiga Stiborska
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:31:10
Informację wprowadził do BIPJadwiga Jagiełło-Stiborska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:31:10
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-03 10:11:38
2Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-03 11:38:11
3Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-09 06:52:59
4Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-09 07:05:06
5Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-11 06:49:00
6Wprowadzenie informacjiJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-15 09:36:56
7Wprowadzenie informacji: Jadwiga StiborskaJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-16 11:09:22
8Wprowadzenie informacji: Jadwiga StiborskaJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-18 07:27:37
9Wprowadzenie informacji: Jadwiga StiborskaJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-04 11:40:23