Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja dla osób fizycznych wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 nr 119.1)

1. Składając wniosek, korespondencję lub inne dokumenty do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach. Na skutek niepodania danych wymaganych przez ZDM sprawa, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM może zostać załatwiona z opóźnieniem, załatwiona nieprawidłowo lub nie będzie możliwa do rozpatrzenia.
2. Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
a) pisemnie na adres: Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31, lub
b) korespondencją e-mail: iod@zdm.gliwice.eu z inspektorem ochrony danych (IOD) - Anna Gilner
Współadministratorami danych osobowych (zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019) są: Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”).
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
a) na podstawie zapisów Artykułu 6 ust. 1 pkt a), b) i d) RODO, w celu działań przed, w trakcie i po realizacji sprawy, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM,
b) na podstawie zapisów Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w celu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym odbiorcom, gdy jest to związane z realizacją sprawy, z jaką  Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM.
5. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Administrator nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
7. Właściciel danych osobowych ma prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDaniel Mync
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:31:10
Informację wprowadził do BIPJadwiga Jagiełło-Stiborska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:31:10
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyMichał Bratuś2020-08-21 09:21:06
2Modyfikacja stronyMichał Bratuś2020-08-21 09:21:15
3Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-03 09:21:29
4Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-03 09:23:21
5Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-09 05:50:53
6Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-11 06:52:26
7Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-18 07:17:29
8Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-12 09:45:48
9Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-26 06:42:27
10Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-26 06:43:23
11Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-10-26 06:45:12
12Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2020-11-05 09:03:10
13Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-04-25 14:17:52
14Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-04-25 14:19:52
15Modyfikacja stronyJadwiga Jagiełło-Stiborska2022-04-25 14:20:32