Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Aktualizacja oprogramowania, odnowienie opieki serwisowej na sprzet informatyczny -część II

Aktualizacja oprogramowania, odnowienie opieki serwisowej na sprzet informatyczny -część II

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaAktualizacja oprogramowania, odnowienie opieki serwisowej na sprzet informatyczny -część II
Adres strony prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea058c7e-3a9e-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Termin składania ofert24-08-2023 o godzinie 10:00
Rodzaj zamówienia dostawa
Tryb postępowania tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji)
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł do 215 000€
Wartość umowy 1) 158 916,00 zł
Nazwa wykonawcy 1) ALTO COMPUTERS M.Borowiak R.Wróbel S.J.

Zamawiający informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. - w związku z zakończeniem funkcjonowania Platformy miniPortal - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wszelkie dokumenty zamówienia, modyfikacje, odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia/Opisu Potrzeb i Wymagań oraz zawiadomienia udostępnione są na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający - w trakcie prowadzonych postępowań - zgodnie z treścią art. 88 ust. 2 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne) oraz art. 270 ust. 1 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (jeżeli dotyczy).

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[16082023_111749] 16-08-2023 JOANNA LATTA

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Metryka_zamowienia-[20092023_082327] 20-09-2023 JOANNA LATTA
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania-[20092023_082327] 20-09-2023 JOANNA LATTA

Pobierz wszystkie załączniki w postaci pliku ZIP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJOANNA LATTA
Data wytworzenia informacji16-08-2023 09:17:49
Informację wprowadził do BIPJOANNA LATTA
Data udostępnienia informacji w BIP16-08-2023 09:17:49
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Ogloszenie_o_wyniku_postepowania-[20092023_082327] JOANNA LATTA20-09-2023
2Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[20092023_082327] JOANNA LATTA20-09-2023
3Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[16082023_111749] JOANNA LATTA16-08-2023