Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:"Rozbudowa drogi gminnej 130217S - ul. Sienkiewicza w Gliwicach"

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:"Rozbudowa drogi gminnej 130217S - ul. Sienkiewicza w Gliwicach"

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaWykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:"Rozbudowa drogi gminnej 130217S - ul. Sienkiewicza w Gliwicach"
Adres strony prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07aab2b5-9fdd-11ee-948d-82b0c04ef850
Termin składania ofert17-01-2024 o godzinie 10:00
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Tryb postępowania tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji)
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł do 5 382 000€
Wartość umowy 1) 2 398 065,15 zł
Nazwa wykonawcy 1) Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.

Zamawiający informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. - w związku z zakończeniem funkcjonowania Platformy miniPortal - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wszelkie dokumenty zamówienia, modyfikacje, odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia/Opisu Potrzeb i Wymagań oraz zawiadomienia udostępnione są na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający - w trakcie prowadzonych postępowań - zgodnie z treścią art. 88 ust. 2 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne) oraz art. 270 ust. 1 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (jeżeli dotyczy).

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[22122023_104336] 22-12-2023 MAŁGORZATA ZACHARA

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[27122023_110111] 27-12-2023 MAŁGORZATA ZACHARA
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[10012024_111127] 10-01-2024 MAŁGORZATA ZACHARA

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Metryka_zamowienia-[28022024_143142] 28-02-2024 MAŁGORZATA ZACHARA
ogloszenie_o_wynikach_postepowania-[28022024_143143] 28-02-2024 MAŁGORZATA ZACHARA

Pobierz wszystkie załączniki w postaci pliku ZIP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMAŁGORZATA ZACHARA
Data wytworzenia informacji22-12-2023 09:43:36
Informację wprowadził do BIPMAŁGORZATA ZACHARA
Data udostępnienia informacji w BIP22-12-2023 09:43:36
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku ogloszenie_o_wynikach_postepowania-[28022024_143143] MAŁGORZATA ZACHARA28-02-2024
2Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[28022024_143142] MAŁGORZATA ZACHARA28-02-2024
3Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[10012024_111127] MAŁGORZATA ZACHARA10-01-2024
4Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[27122023_110111] MAŁGORZATA ZACHARA27-12-2023
5Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[22122023_104336] MAŁGORZATA ZACHARA22-12-2023