Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja wybranych sterowników sygnalizacji świetlnej oraz włączenie ich do systemu priorytetowej obsługi pojazdów komunikacji pasażerskiej i pojazdów uprzywilejowanych 18-08-2020
10:00
0 0
2. Sadzenie drzew, krzewów i pnączy w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w sezonie 2020/2021 25-06-2020
10:00
0 0
3. Dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcji 25-05-2020
10:00
0 0
4. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy ulic Toszeckiej i Strzelców Bytomskich - budowa drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego 20-05-2020
10:00
2 1
5. Opracowanie Mapy wypadków dla miasta Gliwice za lata 2019 - 2021 08-04-2020
10:00
0 0
6. Rozbudowa ul. Kozielskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż jej odcinka od dzielnicy Stare Gliwice do granicy z dzielnicą Brzezinka 06-04-2020
10:00
2 1
7. Modernizacja oraz doposażenie szaf sterowniczych ITS w urządzenia do analizy wybranych parametrów środowiskowych 18-03-2020
10:00
0 0
8. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją 16-03-2020
10:00
0 0
9. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją 28-02-2020
10:00
0 0
10. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty, wymiany zniszczonych znaków drogowych, remonty awaryjne) na terenie miasta Gliwice. 24-02-2020
10:00
1 1