Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2020-2021 17-02-2020
12:00
3 2
2. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją 12-02-2020
10:00
0 0
3. Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2020-2021 07-01-2020
10:00
1 1
4. Bezkosztowe usuwanie skutków zdarzeń drogowych na terenie miasta Gliwice 30-12-2019
15:00
1 0
5. Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice. 16-12-2019
10:00
1 0
6. Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 02-12-2019
10:00
1 0
7. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2019-2021 28-11-2019
10:00
0 0
8. Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice. 31-10-2019
10:00
2 0
9. Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. 23-10-2019
10:00
1 0
10. Budowa ulicy Kozłowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj 18-10-2019
10:00
2 0