Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Rozbudowa ul. Norberta Bończyka w Gliwicach na odcinku od Myśliwskiej do ul. Św. Wojciecha wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha. 29-03-2018
10:00
3 0
2. "Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach" 12-12-2017
10:00
0 0
3. Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyczółkowskiego, Kozielska, Kresowa w Gliwicach na skrzyżowanie typu rondo. 11-12-2017
10:00
6 1
4. Bezkosztowe usuwanie skutków zdarzeń drogowych na terenie miasta Gliwice 01-12-2017
10:00
0 1
5. Utrzymanie dróg ulic i chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z gospodarką drogową na terenie miasta Gliwice 14-11-2017
10:00
2 0
6. Budowa południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastruktura towarzyszącą. Etap I. Rozbudowa ul. Bojkowskiej (droga powiatowa nr 7202S) i budowa fragmentu obwodnicy (droga Powiatowa) 27-09-2017
10:00
2 0
7. "Budowa południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastruktura towarzyszącą. Etap I. Rozbudowa ul. Bojkowskiej (droga powiatowa nr 7202S) i budowa fragmentu obwodnicy (droga Powiatowa)" 05-09-2017
10:00
1 0
8. Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla inwestycji pn. Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach 01-09-2017
10:00
0 0
9. Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka-Floriańska-Uszczyka w Gliwicach w istniejącym pasie drogowym. 24-07-2017
10:00
1 0
10. Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej w Gliwicach. 14-07-2017
10:00
0 0