Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 w Gliwicach (w ciągu ulic Wrocławskiej i Częstochowskiej) wraz z rozbiórką i budową mostu nad rzeką Kłodnicą. 16-11-2018
10:00
5 0
2. Wykonanie aktualizacji bądź modyfikacji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników na rondo pięciowlotowe". 09-11-2018
10:00
0 0
3. Rozbudowa systemu detekcji dla pieszych i rowerzystów w Gliwicach - doposażenie sygnalizacji świetlnych w system wideodetekcji dla rowerzystów 17-09-2018
10:00
0 0
4. "Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z zabudową gospodarczą przy ul. Rolników 113 w Gliwicach na działkach nr 195 i 640 w obrębie Bojków Wschód w systemie "Zaprojektuj i wyburz", jako I etap robót przygotowawczych związanych z budową ronda pięciowlotowego na skrzyżowaniu ulic Bojkowskiej i Rolników w Gliwicach" 14-09-2018
10:00
0 1
5. Rozbudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - Kurpiowska - Olszewskiego w Gliwicach- budowa sygnalizacji świetlnej. 11-09-2018
10:00
1 0
6. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020 27-08-2018
10:00
1 0
7. Przebudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Jasnogórska, Kozielska, Wieczorka, Sobieskiego w Gliwicach. 24-07-2018
10:00
1 0
8. Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w okresie do 31 lipca 2019 r 09-07-2018
10:00
4 0
9. Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2018-2020. 27-06-2018
10:00
3 2
10. Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta Gliwice 27-04-2018
10:00
0 0