Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023 02-12-2020
10:00
5 0
2. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2021-2022 19-11-2020
10:00
5 2
3. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów informatycznych oraz dostawa licencji systemu operacyjnego i pakietu biurowego dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 12-11-2020
10:00
1 0
4. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP) 12-10-2020
10:00
50 5
5. Utrzymanie Dróg na terenie Miasta Gliwice 10-09-2020
10:00
3 1
6. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w latach 2020 -2022 07-09-2020
10:00
0 0
7. Modernizacja wybranych sterowników sygnalizacji świetlnej oraz włączenie ich do systemu priorytetowej obsługi pojazdów komunikacji pasażerskiej i pojazdów uprzywilejowanych 18-08-2020
10:00
0 0
8. Sadzenie drzew, krzewów i pnączy w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w sezonie 2020/2021 25-06-2020
10:00
0 0
9. Dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcji 25-05-2020
10:00
0 0
10. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy ulic Toszeckiej i Strzelców Bytomskich - budowa drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego 20-05-2020
10:00
2 1