Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2024 16-10-2023
10:00
0 1
2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2024 06-09-2023
10:00
0 1
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania .: "Przebudowa odcinka ulicy Kozielskiej wraz z rozbudową pętli autobusowej/centrum przesiadkowego w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską w Gliwicach", 25-08-2023
10:00
0 0
4. Aktualizacja oprogramowania, odnowienie opieki serwisowej na sprzet informatyczny -część II 24-08-2023
10:00
0 0
5. Wykonanie projektów technicznych/wykonawczych dla zadania: "Budowa ulic L. Teligi i T. Halika w Gliwicach" 22-08-2023
10:00
0 0
6. Przebudowa drogi ul. Portowej w pasie drogowym na odcinku od posesji 74 do skrzyżowania z ul. Staromiejską 21-07-2023
10:00
0 4
7. Bieżące utrzymanie zieleni - rejon nr 3 - drogi wlotowe do miasta. 20-07-2023
10:00
0 0
8. Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2025 07-07-2023
10:00
0 0
9. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2023 rok dla rejonu nr 3 04-07-2023
10:00
0 0
10. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2025 22-06-2023
10:00
0 1