Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Wykonanie koncepcji wielowariantowych dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wyznaczenie dróg dla pieszych, rowerzystów oraz uporządkowanie postoju pojazdów na wybranych ciągach ulic na terenie centrum miasta Gliwice"

Wykonanie koncepcji wielowariantowych dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wyznaczenie dróg dla pieszych, rowerzystów oraz uporządkowanie postoju pojazdów na wybranych ciągach ulic na terenie centrum miasta Gliwice"

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaWykonanie koncepcji wielowariantowych dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wyznaczenie dróg dla pieszych, rowerzystów oraz uporządkowanie postoju pojazdów na wybranych ciągach ulic na terenie centrum miasta Gliwice"
Adres strony prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33b3bc56-d56e-11ee-a3b5-e25d731b0da9
Termin składania ofert07-03-2024 o godzinie 10:00
Rodzaj zamówienia usługa
Tryb postępowania tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji)
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł do 221 000€
Wartość umowy 1) 285 000,00 zł
Nazwa wykonawcy 1) Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski

Zamawiający informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. - w związku z zakończeniem funkcjonowania Platformy miniPortal - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wszelkie dokumenty zamówienia, modyfikacje, odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia/Opisu Potrzeb i Wymagań oraz zawiadomienia udostępnione są na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający - w trakcie prowadzonych postępowań - zgodnie z treścią art. 88 ust. 2 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne) oraz art. 270 ust. 1 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (jeżeli dotyczy).

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[28022024_122420] 28-02-2024 MAŁGORZATA ZACHARA

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Metryka_zamowienia-[15042024_142412] 15-04-2024 MAŁGORZATA ZACHARA
2024_BZP_00285643_01__1_-[15042024_142412] 15-04-2024 MAŁGORZATA ZACHARA

Pobierz wszystkie załączniki w postaci pliku ZIP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMAŁGORZATA ZACHARA
Data wytworzenia informacji28-02-2024 11:24:20
Informację wprowadził do BIPMAŁGORZATA ZACHARA
Data udostępnienia informacji w BIP28-02-2024 11:24:20
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku 2024_BZP_00285643_01__1_-[15042024_142412] MAŁGORZATA ZACHARA15-04-2024
2Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[15042024_142412] MAŁGORZATA ZACHARA15-04-2024
3Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[28022024_122420] MAŁGORZATA ZACHARA28-02-2024