Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka - roboty budowlane 16-09-2021
10:00
3 1
2. Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej w Gliwicach wraz z rozbiórką i budową nowego wiaduktu nad terenem kolejowym 17-06-2021
10:00
3 3
3. Aktualizacje oprogramowania, odnowienie opieki serwisowej na sprzęt informatyczny po okresie gwarancji, zakup podzespołów komputerowych oraz wymiana najstarszych urządzeń systemu detekcji 16-06-2021
10:00
0 0
4. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską" 11-06-2021
10:00
1 0
5. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej od wiaduktu A1 do mostu nad rzeką Kłodnicą w Gliwicach 08-06-2021
10:00
1 1
6. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zabrska - Hutnicza - Błogosławionego Czesława w Gliwicach" 05-05-2021
10:00
0 1
7. Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat 14-04-2021
10:00
1 0
8. Zagospodarowanie terenu skweru nad DTŚ w Gliwicach 30-03-2021
10:00
17 1
9. Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją w 2021r. - Rejon 1 i Rejon 2 09-03-2021
10:00
0 0
10. Wykonanie proj. zagospodarowania terenu, projektu arch.-bud. oraz projektu techn. w ramach zadania: "Budowa drogi publicznej w śladzie ulicy Czapli w Gliwicach wraz z jej przedłużeniem po północnej stronie drogi serwisowej zachodniej obwodnicy miasta" 19-02-2021
10:00
0 0