Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. II- Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2023 rok. 24-03-2023
10:00
0 0
2. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2023 rok 01-03-2023
10:00
0 0
3. Utrzymanie czystości na terenie miasta Gliwice w 2023 r. 17-01-2023
10:00
0 0
4. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2023-2026 11-01-2023
10:00
2 1
5. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dla zadania: "Rozbudowa ul. Spacerowej w Gliwicach" 04-01-2023
10:00
1 1
6. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dla zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim" 05-12-2022
10:00
0 0
7. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2023-2024. 29-11-2022
10:00
0 1
8. Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w budynkach ZDM w latach 2023-2025 18-11-2022
10:00
0 0
9. Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2023-2025 03-11-2022
10:00
2 0
10. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice w  2022/2023 roku - rejon Nr 9 11-10-2022
10:00
0 0