Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Przebudowa drogi ul. Portowej w pasie drogowym na odcinku od posesji 74 do skrzyżowania z ul. Staromiejską

Przebudowa drogi ul. Portowej w pasie drogowym na odcinku od posesji 74 do skrzyżowania z ul. Staromiejską

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaPrzebudowa drogi ul. Portowej w pasie drogowym na odcinku od posesji 74 do skrzyżowania z ul. Staromiejską
Adres strony prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c08b9aaa-0f32-11ee-9355-06954b8c6cb9
Termin składania ofert21-07-2023 o godzinie 10:00
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Tryb postępowania tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji)
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł do 5 382 000€
Wartość umowy 1) 8 387 464,69 zł
Nazwa wykonawcy 1) Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.

Zamawiający informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. - w związku z zakończeniem funkcjonowania Platformy miniPortal - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wszelkie dokumenty zamówienia, modyfikacje, odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia/Opisu Potrzeb i Wymagań oraz zawiadomienia udostępnione są na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający - w trakcie prowadzonych postępowań - zgodnie z treścią art. 88 ust. 2 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne) oraz art. 270 ust. 1 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (jeżeli dotyczy).

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[21062023_135902] 21-06-2023 JOANNA LATTA

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[29062023_140605] 29-06-2023 JOANNA LATTA
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[10072023_102956] 10-07-2023 JOANNA LATTA
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[14072023_144051] 14-07-2023 JOANNA LATTA
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[18072023_105411] 18-07-2023 JOANNA LATTA

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Metryka_zamowienia-[28092023_104705] 28-09-2023 JOANNA LATTA
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-[28092023_104705] 28-09-2023 JOANNA LATTA

Pobierz wszystkie załączniki w postaci pliku ZIP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJOANNA LATTA
Data wytworzenia informacji21-06-2023 11:59:02
Informację wprowadził do BIPJOANNA LATTA
Data udostępnienia informacji w BIP21-06-2023 11:59:02
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-[28092023_104705] JOANNA LATTA28-09-2023
2Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[28092023_104705] JOANNA LATTA28-09-2023
3Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[18072023_105411] JOANNA LATTA18-07-2023
4Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[14072023_144051] JOANNA LATTA14-07-2023
5Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[10072023_102956] JOANNA LATTA10-07-2023
6Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[29062023_140605] JOANNA LATTA29-06-2023
7Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[21062023_135902] JOANNA LATTA21-06-2023