Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Pełnienie funkcji Koordynatora Budowy dla zadania pn.:"Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań" 07-03-2016
10:00
2 0
2. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań " 03-03-2016
10:00
12 0
3. Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 23-02-2016
10:00
0 0
4. Wykonanie usunięcia drzew i krzewów, jako I etapu robót przygotowawczych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań " 15-01-2016
10:00
2 1
5. Rozbudowa infrastruktury Zarządu Dróg Miejskich w celu obsługi Drogowej Trasy Średnicowej 07-12-2015
10:00
0 0
6. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice" 15-10-2015
10:00
2 0
7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską wraz z przygotowaniem wniosku do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 03-09-2015
10:00
0 0
8. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów- Czapli- Jaskółcza w Gliwicach" 26-08-2015
10:00
5 2
9. "Wykonanie dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla połączenia zachodniej części obwodnicy miasta z ul. Kosów w Gliwicach wraz z uzyskaniem decyzji". 07-08-2015
10:00
0 0
10. Przetarg nieograniczony na dostawę niewyłącznych, nieograniczonych czasowo licencji na oprogramowanie MapInfo Professional oraz MapInfo ProViewer 10-06-2015
10:00
1 0