Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Utrzymanie dróg ulic i chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z gospodarką drogową na terenie miasta Gliwice 14-11-2017
10:00
2 0
2. Sadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018 oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń w okresie do 31 sierpnia 2018 r. 06-07-2017
10:00
0 0
3. Oczyszczanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2017 r. 18-04-2017
10:00
1 1
4. Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2017 i 2018. 20-03-2017
10:00
1 1
5. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice" 15-10-2015
10:00
2 0
6. Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach. 21-05-2015
10:00
1 0
7. "Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach". 30-04-2015
10:00
1 0
8. Pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w 3-letnią dzierżawę 50 słupów ogłoszeniowych przeznaczonych na umieszczanie reklam, zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice. 10-12-2014
10:00
0 1
9. Sprzątanie nawierzchni ulic - mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni na terenie miasta Gliwice w 2014 r. 15-05-2014
10:00
0 0
10. Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice 03-03-2014
10:00
0 0