Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach. 12-09-2013
10:00
1 0
2. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania "Budowa połączenia ulicy Pszczyńskiej z Drogową Trasą Średnicową w Gliwicach" 28-08-2013
10:00
2 1
3. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA GLIWICE 19-08-2013
10:00
1 1
4. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Toszecka, Myśliwska, Pionierów w Gliwicach. 20-06-2013
10:00
1 0
5. Pełnienie funkcji Zarządzającego Budową i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania:Zagospodarowanie ul. Akademickiej w Gliwicach i terenów bezpośrednio przyległych, jako publicznej strefy pieszej Etap I. 03-06-2013
10:00
0 0
6. "Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu pn: "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych". 25-04-2013
10:00
0 0
7. Zagospodarowanie ulicy Akademickiej w Gliwicach i terenów bezpośrednio przyległych, jako publicznej strefy pieszej-Etap I. 22-04-2013
10:00
2 0
8. Remont mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa w Gliwicach. 11-03-2013
10:00
1 0
9. Stałe utrzymanie czystości na terenach zieleni w pasach drogowych 19-02-2013
10:00
0 0