Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa drogi gminnej - budowa połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską w Gliwicach"

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa drogi gminnej - budowa połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską w Gliwicach"

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaWykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa drogi gminnej - budowa połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską w Gliwicach"
Termin składania ofert18-01-2021 o godzinie 10:00
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa powyżej 30 000€ do 5 350 000€

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[18122020_115634] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Oferta-[18122020_115634] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Oswiadczenia-[18122020_115635] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Oswiadczenia-[18122020_115635] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej-[18122020_115635] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Oswiadczenie_o_tajemnicy_przedsiebiorstwa-[18122020_115635] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia-[18122020_115635] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Wykaz_doswiadczenia_zawodowego-[18122020_115635] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Wykaz_osob-[18122020_115635] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego-[18122020_115635] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
ZALACZNIK_NR_12_-_Wzor_dokumentu_gwarancyjnego-[18122020_115636] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
ZALACZNIK_NR_13_-_DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA-[18122020_115636] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
ZALACZNIK_NR_14_-_STWIORB-[18122020_115703] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
ZALACZNIK_NR_15_-_Decyzja_ZRID-[18122020_115703] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
ZALACZNIK_NR_5_-_Tabela_Cen_Ryczaltowych-[18122020_115704] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
ZALACZNIK_NR_6_-_Wzor_umowy-[18122020_115704] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK
ZALACZNIK_NR_7_-_Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia-[18122020_115704] 18-12-2020 PAWEŁ PENDZIAŁEK

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[04012021_122324] 04-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[08012021_145450] 08-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[04012021_122302] 04-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[11012021_100902] 11-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK
SST_ODWODNIENIE_Chalub-[11012021_100902] 11-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[13012021_074741] 13-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK
SST_mr_2021_R2-[13012021_074741] 13-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[13012021_125031] 13-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[04012021_122315] 04-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[08012021_144305] 08-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zbiorcze_zestawienie_ofert-[18012021_105825] 18-01-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania-[11022021_093241] 11-02-2021 PAWEŁ PENDZIAŁEK

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPAWEŁ PENDZIAŁEK
Data wytworzenia informacji18-12-2020 10:56:34
Informację wprowadził do BIPPAWEŁ PENDZIAŁEK
Data udostępnienia informacji w BIP18-12-2020 10:56:34
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania-[11022021_093241] PAWEŁ PENDZIAŁEK11-02-2021
2Dodanie pliku Zbiorcze_zestawienie_ofert-[18012021_105825] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-01-2021
3Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[13012021_125031] PAWEŁ PENDZIAŁEK13-01-2021
4Dodanie pliku SST_mr_2021_R2-[13012021_074741] PAWEŁ PENDZIAŁEK13-01-2021
5Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[13012021_074741] PAWEŁ PENDZIAŁEK13-01-2021
6Dodanie pliku SST_ODWODNIENIE_Chalub-[11012021_100902] PAWEŁ PENDZIAŁEK11-01-2021
7Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[11012021_100902] PAWEŁ PENDZIAŁEK11-01-2021
8Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[08012021_145450] PAWEŁ PENDZIAŁEK08-01-2021
9Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[08012021_144305] PAWEŁ PENDZIAŁEK08-01-2021
10Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[04012021_122324] PAWEŁ PENDZIAŁEK04-01-2021
11Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_siwz-[04012021_122315] PAWEŁ PENDZIAŁEK04-01-2021
12Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz-[04012021_122302] PAWEŁ PENDZIAŁEK04-01-2021
13Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_7_-_Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia-[18122020_115704] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
14Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_6_-_Wzor_umowy-[18122020_115704] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
15Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_5_-_Tabela_Cen_Ryczaltowych-[18122020_115704] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
16Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_15_-_Decyzja_ZRID-[18122020_115703] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
17Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_14_-_STWIORB-[18122020_115703] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
18Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_13_-_DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA-[18122020_115636] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
19Dodanie pliku ZALACZNIK_NR_12_-_Wzor_dokumentu_gwarancyjnego-[18122020_115636] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
20Dodanie pliku Wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego-[18122020_115635] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
21Dodanie pliku Wykaz_osob-[18122020_115635] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
22Dodanie pliku Wykaz_doswiadczenia_zawodowego-[18122020_115635] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
23Dodanie pliku Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia-[18122020_115635] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
24Dodanie pliku Oswiadczenie_o_tajemnicy_przedsiebiorstwa-[18122020_115635] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
25Dodanie pliku Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej-[18122020_115635] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
26Dodanie pliku Oswiadczenia-[18122020_115635] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
27Dodanie pliku Oswiadczenia-[18122020_115635] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
28Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[18122020_115634] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020
29Dodanie pliku Oferta-[18122020_115634] PAWEŁ PENDZIAŁEK18-12-2020