oznaczenie sprawy: ZDM.26.11.2018.PP

Zarząd Dróg Miejskich
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Rejon Nr 1

BALCER SP. Z O.O.
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 449, 44-151 GLIWICE z ceną 1 033 600,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu spośród ofert nieodrzuconych, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 2
ZUDiK DROMAR Marian Kaliściak
Gliwicka 25, 44-145 Stanica z ceną 778 114,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 3
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE z ceną 937 730,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 4
2B KRZYSZTOF BALCER
JULIUSZA LIGONIA 37/3A, 44-100 GLIWICE z ceną 1 701 700,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 5
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE z ceną 1 083 309,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 6
BALCER SP. Z O.O.
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 449, 44-151 GLIWICE z ceną 777 800,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 7
ZUKTZ JACEK WIECZOREK
ŁOKIETKA 4, 41-933 BYTOM z ceną 1 079 800,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 8
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE z ceną 8 079 680,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 9
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2, 44-100 GLIWICE z ceną 885 710,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 10
BALCER SP. Z O.O.
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 449, 44-151 GLIWICE z ceną 1 009 824,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 11
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA NATEZJA S.J.
RACIBORSKA 25G, 44-153 TRACHY z ceną 714 528,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.

Rejon Nr 12
ZUDiK DROMAR Marian Kaliściak
Gliwicka 25, 44-145 Stanica z ceną 259 650,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
czas rozpoczęcia prac w rejonie
Liczba pkt
w kryterium
czas pozimowego zamiatania
Łączna
punktacja

1.
Rejon Nr 1
BALCER SP. Z O.O.
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 449,
44-151 GLIWICE
60,00
30,00
10,00
100,00
2.
Rejon Nr 1
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH ORFIN
GENERAŁA SIKORSKIEGO 5A,
41-922 RADZIONKÓW
37,00
30,00
10,00
77,00
3.
Rejon Nr 1
ZUDiK DROMAR Marian Kaliściak
Gliwicka 25,
44-145 Stanica
0,00
4.
Rejon Nr 2
ZUDiK DROMAR Marian Kaliściak
Gliwicka 25,
44-145 Stanica
60,00
30,00
10,00
100,00
5.
Rejon Nr 2
2B KRZYSZTOF BALCER
JULIUSZA LIGONIA 37/3A,
44-100 GLIWICE
55,00
30,00
10,00
95,00
6.
Rejon Nr 2
ZUKTZ JACEK WIECZOREK
ŁOKIETKA 4,
41-933 BYTOM
52,00
30,00
10,00
 92,00
7.
Rejon Nr 2
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH ORFIN
GENERAŁA SIKORSKIEGO 5A,
41-922 RADZIONKÓW
31,00
30,00
10,00
71,00
8.

Rejon Nr 3
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2,
44-100 GLIWICE

60,00

30,00
10,00

100,00

9.

Rejon Nr 3
ZUDiK DROMAR Marian Kaliściak
Gliwicka 25,
44-145 Stanica

44,40

30,00

10,00

84,40

10.

Rejon Nr 3
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH ORFIN
GENERAŁA SIKORSKIEGO 5A,
41-922 RADZIONKÓW

36,60

25,00

10,00

71,60

11.

Rejon Nr 4
2B KRZYSZTOF BALCER
JULIUSZA LIGONIA 37/3A,
44-100 GLIWICE

60,00

 30,00

10,00

100,00

12.
Rejon Nr 4
ZUKTZ JACEK WIECZOREK
ŁOKIETKA 4,
41-933 BYTOM

52,80

30,00

10,00

92,80

13.

Rejon Nr 5
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2,
44-100 GLIWICE

60,00

30,00

10,00

100,00

14.
Rejon Nr 5
BALCER SP. Z O.O.
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 449,
44-151 GLIWICE
38,40
30,00
10,00
78,40
15.

Rejon Nr 6
BALCER SP. Z O.O.
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 449,
44-151 GLIWICE

60,00

30,00

10,00

100,00

16.

Rejon Nr 7
ZUKTZ JACEK WIECZOREK
ŁOKIETKA 4,
41-933 BYTOM

60,00

30,00

10,00

100,00

17.

Rejon Nr 8
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2,
44-100 GLIWICE

60,00

30,00

10,00

100,00

18.

Rejon Nr 9
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2,
44-100 GLIWICE

60,00

30,00

10,00

100,00

19.

Rejon Nr 9
2B KRZYSZTOF BALCER
JULIUSZA LIGONIA 37/3A,
44-100 GLIWICE

42,60

30,00

10,00

82,60

20.

Rejon Nr 9
ZUKTZ JACEK WIECZOREK
ŁOKIETKA 4,
41-933 BYTOM

42,00

30,00

10,00
82,00
21. Rejon Nr 9
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH ORFIN
GENERAŁA SIKORSKIEGO 5A,
41-922 RADZIONKÓW
37,20 30,00 10,00 77,20
22. Rejon Nr 10
BALCER SP. Z O.O.
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 449,
44-151 GLIWICE
60,00 30,00 10,00 100,00
23. Rejon Nr 11
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA NATEZJA S.J.
RACIBORSKA 25G,
44-153 TRACHY
60,00 30,00 10,00 100,00
24.

Rejon Nr 12
2B KRZYSZTOF BALCER
JULIUSZA LIGONIA 37/3A,
44-100 GLIWICE

52,20 40,00 92,20
25. Rejon Nr 12
ZUDiK DROMAR Marian Kaliściak
Gliwicka 25,
44-145 Stanica
60,00 40,00 100,00


Główny Specjalista

17-09-2018 r. Paweł Pendziałek
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

17-09-2018 r. Anna Gilner

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)