oznaczenie sprawy ZDM.26.11.2018
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 1 650 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020
Rejon Nr 9

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 2
2B KRZYSZTOF BALCER
JULIUSZA LIGONIA 37/3A  44-100 GLIWICE
1 241 550,00 
30.04.2020 r.
-
Zgodnie ze wzorem umowy
 4
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH ORFIN
GENERAŁA SIKORSKIEGO 5A   41-922 RADZIONKÓW
1 431 578,74 
30.04.2020 r.
-
Zgodnie ze wzorem umowy
 5
ZUKTZ JACEK WIECZOREK
ŁOKIETKA 4   41-933 BYTOM
 1 273 800,00
30.04.2020 r.
-
Zgodnie ze wzorem umowy
 7
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2   44-100 GLIWICE
 885 710,00
30.04.2020 r.
-
Zgodnie ze wzorem umowy

Paweł Pendziałek
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)