oznaczenie sprawy ZDM.26.11.2018
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 7 480 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020
Rejon Nr 8

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 7
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2  44-100 GLIWICE
8 079 680,00 
30.04.2020 r.
-
Zgodnie ze wzorem umowy

Paweł Pendziałek
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)