oznaczenie sprawy ZDM.26.11.2018
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 2 640 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020
Rejon Nr 4

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 2
2B KRZYSZTOF BALCER
JULIUSZA LIGONIA 37/3A  44-100 GLIWICE
1 701 700,00 
30.04.2020 r.
Zgodnie ze wzorem umowy
 4
ZUKTZ JACEK WIECZOREK
ŁOKIETKA 4   41-933 BYTOM
1 928 900,00 
30.04.2020 r.
Zgodnie ze wzorem umowy

Paweł Pendziałek
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)