oznaczenie sprawy ZDM.26.11.2018
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 1 650 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020
Rejon Nr 3

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 3
ZUDiK DROMAR Marian Kaliściak
Gliwicka 25  44-145 Stanica
1 265 049,50 
30.04.2020 r.
Zgodnie ze wzorem umowy
 4
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH ORFIN
GENERAŁA SIKORSKIEGO 5A   41-922 RADZIONKÓW
1 533 995,16 
30.04.2020 r.
Zgodnie ze wzorem umowy
 7
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2   44-100 GLIWICE
 937 730,00
30.04.2020 r.
Zgodnie ze wzorem umowy

Paweł Pendziałek
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)