oznaczenie sprawy ZDM.26.11.2018
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 2 530 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020
Rejon Nr 1

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
BALCER SP. Z O.O.
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 449  44-151 GLIWICE
1 033 600,00 
30.04.2020 r.
-
Zgodnie ze wzorem umowy
 3
ZUDiK DROMAR Marian Kaliściak
Gliwicka 25   44-145 Stanica
557 074,00 
30.04.2020 r.
-
Zgodnie ze wzorem umowy
 4
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH ORFIN
GENERAŁA SIKORSKIEGO 5A   41-922 RADZIONKÓW
 1 706 711,50
30.04.2020 r.
-
Zgodnie ze wzorem umowy

Paweł Pendziałek
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)