oznaczenie sprawy ZDM.26.45.2020
 
Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 200 000,00 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania: "Rozbudowa DK88 z ul. Edisona"
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Pracownia Projektowa MOST Sp. z o.o. Sp.k.
Wargowo 88  64-605 Wargowo
297 660,00 
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie ze wzorem umowy
 2
Biuro Projektów A-PROPOL sp. z o.o. sp.k.
Rubinowa 2   44-121 Gliwice
298 890,00 
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie ze wzorem umowy
 3
MERITUM PROJEKT Marek Myrcik
Johna Baildona 8A/2   40-115 Katowice
 584 250,00
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie ze wzorem umowy
 
Małgorzata Zachara ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)