oznaczenie sprawy ZDM.26.43.2020
 
Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 000 000,00 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Konsorcjum firm:Inwestycje,Budownictwo,Handel" Inwest-Complex" Sp.z o.o.
Góry Chełmskiej 15  44-100 GliwiceFirma Inżynierska Arcus Sp. z o.o. Sp. K
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37  31-234 Kraków
879 917,40 
-
-
-
 2
SGS POLSKA Sp. zo.o.
JANA KAZIMIERZA 3   01-248 WARSZAWA
1 192 263,60 
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie ze wzorem umowy
 3
ER GRUPA SP. Z O. O.
ŻELAZNA 17 D/13   40-851 KATOWICE
 642 675,00
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie ze wzorem umowy
 4
PROKOM CONSTRUCTION SP. Z O.O.
SPÓŁDZIELCZA 2   41-205 SOSNOWIEC
 604 066,67
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie ze wzorem umowy
 
Małgorzata Zachara ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)