oznaczenie sprawy ZDM.26.41.2020
 
Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 600 000,00 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa ul. Zbożowej"
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Pracownia Projektowa MOST Sp. z o.o. Sp.k.
Wargowo 88  64-605 Wargowo
535 050,00 
15 miesięcy od dnia podpisania umowy
zgodnie z SIWZ
zgodnie ze wzorem umowy
 2
Biuro Projektów A-PROPOL sp. z o.o. sp.k.
Rubinowa 2   44-121 Gliwice
353 994,00 
12 miesięcy od dnia podpisania umowy
zgodnie z SIWZ
zgodnie ze wzorem umowy
 3
BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT GRZEGORZ LEWOWSKI
SĘDZISŁAW 50   58-410 MARCISZÓW
 789 660,00
12 miesięcy od dnia podpisania umowy
zgodnie z SIWZ
zgodnie ze wzorem umowy
 
Małgorzata Zachara ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)