oznaczenie sprawy ZDM.26.39.2020
 
Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 200 000,00 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w ramach zadania: Budowa drogi publicznej równoległej do ulicy Biegusa w Gliwicach, stanowiącej połączenie ulicy Pelikana z ulicą Czapli w Gliwicach.
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Pracownia ProjektowaMost Sp. z o.o.Sp.K.
Wargowo 88  64-605 Wargowo
359 160,00 
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
 2
Biuro InżynierskieTRAKTGrzegorz Lewowski
Sędzisław 50   58-410 Marciszów
357 930,00 
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
 3
Biuro ProjektówA-PROPOL SP. Z O.O. SP. K.
RUBINOWA 2   44-121 Gliwice
 365 925,00
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
 
Joanna Latta ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)