Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.38.2020 Gliwice,  19-01-2021 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dla zadania: Rozbudowa węzła drogowego Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) z ulicą Wyczółkowskiego w Gliwicach
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Prosimy o wyjaśnienie czy opis przedmiotu zamówienia obejmuje węzeł DK 88 -Wyczółkowskiego w wariancie docelowym tj. pełnej "koniczyny: zapewniającej bezkolizyjne wszystkie relacje ruchowe czy tez ma być to projekt sygnalizacji świetlnej z korektą istniejącej geometrii węzła, co niezapewni PSR I powyższe ma istotny wpływ na zakres prac w tym geodezję, geologię i opracowania środowiskowe.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem I.1. OPZ przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy węzła drogowego Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) z ulicą Wyczółkowskiego w Gliwicach do tzw. "pełnej koniczyny".

 

Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej wraz z korektą istniejącej geometrii węzła, na co wskazuje również punkt I.2. OPZ informujący, że na etapie sporządzania dokumentacji projektowej istnieje możliwość posiłkowania się wyłącznie rozwiązaniami koncepcyjnymi w wariancie IIIa i IIIb, stanowiącymi część załącznika nr 13 do SIWZ.

 
  Anna Gilner Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-35 fax +48 32 300-86-99 latta_j@zdm.gliwice.eu