oznaczenie sprawy ZDM.26.36.2020
 
Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 500 000,00 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
DTŚ S.A.
Mieszka I 10  44-877 Katowice
2 963 070,00 
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
 2
Inwestycje, Budownictwo, HandelInwest-Complex Sp. z o.o.
Góry Chełmskiej 15   44-100 Gliwice
1 025 820,00 
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
 3
SGS Polska Sp. z o.o.
Jana Kazimierza 3   01-248 Warszawa
 1 691 373,00
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
 4
EKOCENTRUMWrocławski OśrodekUsługEkologicznych Sp. z o.o.
Budziszyńska 35/1   54-434 Wrocław
 1 361 068,80
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
5
Biuro UsługInżynierskichCONCEPTmgr inż.Arkadiusz Cichoń
Daszyńskiego 36 B/3   40-148 Katowice
 1 580 304,00
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
6
Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Bonifraterska 17   00-203 Warszawa
2 976 600,00 
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
7
Sweco Polska Sp. z o.o.
F. Roosevelta 22 60-829 Poznań
1 254 600,00 
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
8
PROKOM Construction Sp. z o.o.
Reymonta 30/1 41-200 Sosnowiec
996 666,67
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
9
ER GRUPA Sp. z o.o.
Żelazna 17 D/13 40-851 Katowice
928 373,25
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
10
BBC Best BuildingConsultantsSp. z o.o. Sp.K
Al.Jerozolimskie 155 lok. U3 02-326 Warszawa
1 129 999,77
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie z wzorem umowy
 
Joanna Latta ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)