oznaczenie sprawy ZDM.26.16.2020
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 380 100,00 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcji


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
ALTO COMPUTERS M.Borowiak R.Wróbel S.J.
Wolności 94  41-800 Zabrze
358 973,04 
14 dni od dnia podpisania umowy
5 lat
zgodnie z wzorem umowy

Joanna Latta
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)