ZAŁĄCZNIK NR 4
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.16.2020
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy lub wszystkich wykonawców w przypadku konsorcjum)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy/wykonawców)

 
FORMULARZ CENOWY

dotyczy postępowania:
Dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcji

Lp.
Produkt
Ilość
Cena jednostkowa
netto (zł)
Stawka vat
Cena brutto
(zł)
A
B
C D E F
1.

Aktualizacja licencji VMware

1 szt.
 
 
 
2.
Aktualizacja licencji Check Point Firewall
1 szt.
 
 
 
3.
Dostawa licencji Team Viewer
2 szt.
 
 
 
4.
Dostawa licencji Microsoft Windows Server
1 szt.
 
 
 
5.
Rozbudowa pamięci wybranych hostów klastra wysokiej dostępności
1 szt.
 
 
 
6.
Dostawa usługi opieki serwisowej dla 2 macierzy HPE MSA 2040
1 szt.
 
 
 
7.
Dostawa biblioteki taśmowej
1 szt.
 
 
 
8.
Sieciowe repozytorium dla danych
1 szt.      
  Modernizacja infrastruktury sieci SAN 1 szt.      
 

RAZEM

cena

brutto:

 

 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej