oznaczenie sprawy ZDM.26.6.2020.PP
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 448 813,16 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
BILPOL-KUŻAJ Sp.k
SOKOŁA 1  41-500 CHORZÓW
778 129,20 
Zgodnie z SIWZ
-
Zgodnie z SIWZ
 2
FIORI Sp. z o.o.
Gliwicka 213   42-603 Tarnowskie Góry
986 787,36 
Zgodnie z SIWZ
-
Zgodnie z SIWZ

Paweł Pendziałek
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)