oznaczenie sprawy ZDM.26.15.2017
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 000 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej w Gliwicach.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
Nad Bytomką 1  44-100 Gliwice
1 223 648,81 
30.11.2017 r.
60 miesięcy
Zgodnie ze wzorem umowy

Paweł Pendziałek
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)