Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zarząd Dróg Miejskich

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Ogłoszenia o naborach 

wydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru ZDM.110.1.5.2017

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urządnicze w pełnym wymiarze czasu pracy.Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

1.  Nadzór nad systemami informatycznymi Zarządu Dróg Miejskich.
2.  Administrowanie aplikacjami wspierającymi pracę Zarządu Dróg Miejskich.
3.  Administrowanie siecią komputerową Zarządu Dróg Miejskich.
4.  Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Zarządu Dróg Miejskich.
5.  Udzielanie pomocy pracownikom Zarządu Dróg Miejskich z zakresu technologii       
     informatycznych.Wymagania niezbędne:

1.1.Wykształcenie wyższe informatyczne.
1.2.Minimum 2 lata doświadczenia pracy na podobnym stanowisku.
1.3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
1.4.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
1.5.Prawo jazdy kat. B.
1.6.Posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery.
1.7.Znajomość na poziomie administrowania systemami informatycznymi w poniższym zakresie:
a) systemy operacyjne (preferowane Windows),
b) pakiety biurowe (Microsoft Office, OpenOffice),
c) sieci komputerowe lokalne LAN i rozległe WAN,
d) Microsoft Windows Server 2008 R2 / 2012 R2,
e) Środowisko wirtualne VMware vSphere ESXi 5.5. w szczególności klastry wysokiej dostępności,
f) biurowy sprzęt komputerowy,
g) serwery,
h) macierze dyskowe,
i) modularne przełączniki sieciowe,
j) systemy bezpieczeństwa Firewal w szczególności bramy internetowe Check PointWymagania dodatkowe:

2.1. Znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych (Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego).
2.2. Znajomość obsługi baz danych:
a) Firebird od wersji 2.5,
b) Microsoft SQL Server 2008 / 2012 / 2014.
2.3. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
2.4. Znajomość rozwiązań sprzętowych:
a) Serwery Dell, HP;
b) Urządzenia drukujące: HP, Ricoh, Konica Minolta.
2.5. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
2.6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
2.7. Znajomość zakresu działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

4.1. praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4.2. praca w systemie zmianowym,
4.3. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
4.4. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy;
4.5. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji;
4.6. wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługa klienta wewnętrznego
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);
4.7. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu;
4.8. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.Informacja nt. wymaganych dokumentów:

5.1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
5.2. życiorys,
5.3. kwestionariusz osobowy,
5.4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,
5.5. formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
 Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 22.01.2018r. do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru. Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 30.
Godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 24.01.2018r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 26.01.2018r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia. Preferowany termin: 01.02.2018r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
1%

Dodatkowe informacje:

6.1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
7. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
8. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
9. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 - j.t.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
10. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.


03.01.2017 r. wprowadzono zmiany w ogłoszeniu:
1) Ogłoszenie nr referencyjnych pierwotnie 26.01.2018r. zmieniono na 24.01.2017 r.
2) Termin testów merytorycznych i rozmowy kwalifikacyjnej z 29.01.2018 r. na 26.01.2018r.Dawid Ochód
p.o. z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach


Okres publikacji od 27-12-2017 godz. 13:27


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 224 
Logo Samorządu Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

tel. 32 300-86-00, faks 32 300-86-99

zdm@zdm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zarządu Dróg Miejskich

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP