Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zarząd Dróg Miejskich

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Ogłoszenia o naborach 

wydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru ZDM.110.1.2.2017

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracyZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
 • Realizowanie zadań z zakresu gospodarki zielenią w pasie drogowym.
 • Prowadzenie ewidencji zieleni w pasach drogowych.
 • Przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji związanej z utrzymaniem zieleni
  w pasie drogowym.
 • Kontrola i nadzór nad przebiegiem prac związanych z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych.


Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe o kierunku Leśnik lub Ogrodnik lub Architekt krajobrazu;        
 • umiejętność rozpoznawania drzew i krzewów oraz posiadania wiedzy z zakresu sztuki ogrodniczej-chirurgia drzew, pielęgnacja, sadzenie;
 • znajomość topografii miasta Gliwice;
 • znajomość Ustawy o  ochronie przyrody , Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy prawo zamówień publicznych, Ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym;
 • prawo jazdy kat. B.


Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność praktycznego prowadzenia prac fitosanitarnych;
 • znajomość przepisów wynikających z ochrony roślinności w pasach drogowych;
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony fauny bytującej w pasach drogowych;
 • umiejętność praktycznej oceny stanu zdrowotnego roślin;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • znajomość zakresu działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność
za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31,  dostosowanym
  do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • praca w godz. 7.30-15.30;
 • praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 • konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy;
 • zdolność przyswajania stałego dopływu informacji;
 • wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego ( kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);
 • praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu;
 • wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 • formularz oświadczeń.

  UWAGA ! Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce PRACA.
 • Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
 • Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru. Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich
  po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 30.


Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 25.08.2017 r. w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru. Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 30.
Godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana
na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 04.09.2017 r.
Planowany termin testów merytorycznych : 29.09.2017 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy –  01.01.2018 r.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego
lub rozmowy kwalifikacyjnej.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
1%

Dodatkowe informacje:
 1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia
  o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 3. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich
  w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul.Płowiecka 31
 4. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 5. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
  z 2016 r. poz. 902 - j.t.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 6. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.


Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach


Okres publikacji od 28-06-2017 godz. 10:08


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 360 
Logo Samorządu Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

tel. 32 300-86-00, faks 32 300-86-99

zdm@zdm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zarządu Dróg Miejskich

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP