Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zarząd Dróg Miejskich

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator danych osobowych - Zarząd Dróg Miejskich informuje, że osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Zarządzie Dróg Miejskich, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Dane kontaktowe:
Daniel Mync – inspektor ochrony danych w Zarządzie Dróg Miejskich:
- pisma na adres: Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31, lub
- korespondencja e-mail: iod@zdm.gliwice.eu

 
Informacja dla osób fizycznych wynikająca z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 nr 119.1)

1. Składając wniosek, korespondencję lub inne dokumenty do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach. Na skutek niepodania danych wymaganych przez ZDM sprawa, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM może zostać załatwiona z opóźnieniem, załatwiona nieprawidłowo lub nie będzie możliwa do rozpatrzenia.
2. Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
- pisemnie na adres: Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31, lub
- korespondencją e-mail: iod@zdm.gliwice.eu z inspektorem ochrony danych (IOD)
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
- na podstawie zapisów Artykułu 6 ust. 1 pkt a), b) i d) RODO, w celu działań przed, w trakcie i po realizacji sprawy, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM,
- na podstawie zapisów Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w celu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym odbiorcom, gdy jest to związane z realizacją sprawy, z jaką  Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM.
5. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Administrator nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
7. Właściciel danych osobowych ma prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. liczba odsłon strony: 1 094 
Logo Samorządu Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

tel. 32 300-86-00, faks 32 300-86-99

zdm@zdm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zarządu Dróg Miejskich

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP